_Open7s jaro 2021 - U14 U15 U16 - plaká

Nadcházející události

Principy soutěže:

Hraje každý

Libovolný hráč smí nastoupit za jiný tým, bez nutnosti “oficiálního” hostování. Cílem je vyrovnanost utkání, doplnění počtů nebo získání herní praxe mimo vlastní klub. Z pohledu týmů se jedná o následující formáty pro konkrétní turnaj:

 1. Doplnění = hráče týmu s dostatečným počtem hráčů doplní tým s nedostatečným počtem hráčů

 2. Sloučení = dva týmy s nedostatečným počtem hráčů se sloučí do jednoho

Herní úroveň hostujícího hráče musí odpovídat úrovni daného týmu. Hostování za účelem ovlivnění výsledků utkání je nepřípustné. Doplňování o hráče nižší úrovně jen kvůli počtům se nedoporučuje.

 

Okamžité zapojení nových hráčů

Všichni hráči a hráčky mají povinnost držet platnou hráčskou licenci ČSRU aby účastnit rozvojových sedmičkových soutěží, s výjimkou:

 1. [první, okamžitá registrace] Hráč se může registrovat “na místě” s tím, že jeho licence platí dva měsíce. Prokáže identitu, dodá fotografii, a podepíše prohlášení o účasti na vlastní nebezpečí. Zaváže se k vyřízení lékařské prohlídky v co nejkratším čase. Je možné tuto okamžitou registraci zpoplatnit.

 2. [pro hráče ČRLA, ČAAF a dalších sportů] stejně se postupuje i pokud se hráč prokáže platnou licencí jiného sportovního svazu. Pokud je prohlídka kompatibilní, uzná se. Poplatek standardní.

 3. [zahraniční hráči] Ten samý princip platí i pro zahraniční hráče. Mohou se registrovat, identifikovat se, dodat fotografii, prohlášení, poplatek. Budou se moci zapojit v těchto rozvojových soutěžích. Jejich následné členství v ČSRU bude podmíněno dodáním patřičné clearance.

Možný start pro skupiny

Z důvodu snadného zapojení nových skupin, umožnit rychlé zapojení ad-hoc poskládaným skupinám start na turnajich za podmínky, že si všichni hráči vyřídí registraci.

 

Pravidla hry

Pravidla odpovídají pravidlům sedmičkového ragby podle standardních pravidel (World Ragby Laws, 2020) upraveným pro danou věkovou kategorii.

Otevření zahraničním týmům

Zahraniční týmy se mohou zúčastnit jakéhokoli turnaje.

 

Vyrovnanost, posuny hráčů mezi kategoriemi

Omladšení: hráč nebo hráčka mohou býti zařazeni do utkání kategorie nižší, maximálně však o jeden kalendářní ročník, na základě návrhu jejich trenéra. Trenér soupeře musí být o tomto faktu vždy informován a vysloví ústní svolení, bez jeho svolení nesmí hráč nastoupit. Ve výjimečných situacích je možné mimořádně omladšit hráče o více let (u dívek častější výskyt). Důvody k omladšení:

 1. Opožděný tělesný vývoj hráče nebo hráčky vůči průměru své kategorie

 2. Nízká úroveň herního výkonu hráče vůči své kategorii

Ostaršení, tedy zařazení hráče o věkovou kategorii výše než kam patří, rozhoduje hráčův trenér pouze se svolením rodičů. Důvody k ostaršení:

 1. Akcelerovaný tělesný vývoj hráče nebo hráčky vůči své kategorii

 2. Mimořádná úroveň herního výkonu vůči své kategorii

Aktuální herní vyrovnanost týmů

 1. V případě objektivně nevyrovnaného utkání má každý z trenérů v libovolný okamžik právo vyvolat diskusi o nápravě, například výměnou hráčů. Oba trenéři se mohou dohodnout na výměně či zapůjčení libovolného počtu hráčů i ze třetího týmu. Pokud se trenéři nedohodnou, utkání bude ukončeno bez pokračování.

 2. Pořadatel turnaje se vynasnaží připravit rozpis tak, aby turnaje zahrnuly co nejvíce vyrovnaných utkání. Jednotlivé turnaje lze odehrát ve výkonnostních skupinách nebo systémem pavouka.

 

Úprava pravidel hry

Pravidla odpovídají pravidlům sedmičkového ragby pro danou kategorii (U14, U16). Pokud si jeden z trenérů vyžádá zjednodušení pravidel z důvodu herní přiměřenosti, pravidla budou upravena. Také je možné zmenšit hřiště po dohodě s pořadatelem turnaje.