top of page

Možné cesty rozvoje českých ragbyových klubů

Od roku 2015 jsme měli příležitost zažít na vlastní kůži, co obnáší budování ragbyového klubu od nuly. Během prvních let jsme se potýkali především s nedostatkem a nízkou kvalifikací trenérů, které jsme sehnali. Měli jsme málo hráčů v kategoriích, nízkou efektivitu náborů a hodně z kluků a holek, co přišli, po krátké době odešli. Následně při konfrontacích s tradičními kluby se ukázala nízká sehranost, přílišné výkonnostní rozdíly uvnitř týmů a herní projev byl demotivující pro hráče, rodiče i trenéry. Zatímco tradiční kluby měly třeba tři týmy A, B a C podle výkonnosti, my jsme byli odkázáni na tým složený z hráčů různé úrovně herní i fyzické. Postupem času, když se mnoho z těchto problémů podařilo odstranit, řešíme absenci perspektivy pro dospívající hráče, aby v klubu vydrželi.


Jsme tři kvalifikovaní trenéři, společně zástupci jednoho z nejmladších klubů v ČR, a účastníme se diskuse na téma rozvoje, která je na mnoha platformách vedena vždy s nadšením pro tento sport, zato často bez argumentů, které by zachytily problematiku v celé šíři. Proto jsme se rozhodli tyto argumenty formulovat a prozkoumat je blíže. Hlavní osou současné diskuse na půdě zastřešující organizace českého ragby (ČSRU) je otázka volby způsobu rozvoje pro mladé kluby. Zatímco některé mladé kluby, jako je ten náš, zkouší cestu sedmičkového ragby, tradiční ragbyové kluby volí mezi klasickou cestou patnáctkového ragby a nově využitím “malé formy” ragby, jmenovitě X Rugby.


V následujícím textu jsme se detailněji jednotlivým způsobům věnovali a zhodnotil tři typy programů na základě devíti různých hledisek. Ukázalo se, že ani jedna z nich nepokrývá dokonale potřeby hráčů všech kategorií, pohlaví, úrovní. Definovali jsme však, pro která prostředí je který z programů vhodný. Co se týká vhodného rozvojového prostředku pro zapojení a růst malých klubů, jeví se nám nejlépe sedmičková soutěž s pravidly a řády, zaměřenými na maximální zapojení hráčů, s liberálním zařazením do kategorií a hostování. Je zároveň vhodná i pro “béčka” a nové hráče tradičních klubů. Velkou příležitostí na základě této analýzy je kombinace všech tří programů při dobrém porozumění jejich účinku a dopadu. Sedmičkové mládežnické soutěže mohou pomoct přežít malým klubům, početně slabým juniorským kategoriím a výrazně početně stimulovat dospělé patnáctkové ragby.2020_Možné-cesty-rozvoje-českých-klubů
.p
Stáhnout P • 294KB

bottom of page