top of page

Filip Vacek: zamyšlení nad proběhlou VH

Odstupující sportovní ředitel Filip Vacek zaslal RAGBY.CZ k uveřejnění následující text v reakci na proběhlou valnou hromadu ČSRU: "Po svém nástupu v roce 2007 prosadil nový výkonný výbor svojí představu rozvoje ragby, jejíž součástí byla nová soutěže seniorů, i přes odpor některých klubů."

Tato soutěž měla oproti předcházejícímu modelu podzim–jaro tyto cíle:


 • Uvolnit termíny pro kompaktní sedmičkové mistrovství ČR (tři turnaje). Proč? Ragby v 7 hráčích je ideální průpravou pro 15kové ragby, tak jak se hraje ve světě, nebo v zemích, se kterými jsme ještě nedávno soupeřili. Jedním z hlavních nedostatků našeho ragby je pohyb hráčů do volného prostoru, hra 1 na 1, 2 na 1, kvalitní přihrávka a výbušnost. Možnost kompaktní soutěže by trenérům umožnila se těmto aspektům věnovat. Taktéž rozvoj ragby v ČR a hlavně zakládání nových klubů je snazší v sedmičkách s možným využitím těchto hráčů pro patnáctkové ragby.

 • Umožnit reprezentaci složit z našich nejlepších hráčů, neboť model podzim–jaro nutí kluby chránit si své hráče v pro ně nejdůležitějším období jara. To má za následek fingovaná zranění a zříkání se reprezentace 7´s. Co následovalo? Za reprezentaci nehráli ti nejlepší, byť chtěli, protože je klub neuvolnil. Důsledek? Hluboký propad v rankingu IRB a hlavně nemožnost koncepční přípravy reprezentace v dlouhodobějším horizontu. Současné výsledky reprezentace jsou důsledkem tototo stavu, protože, přes změnu systému přípravy je to práce na několik let.

 • Připravit soutěž, která odpovídá tréninkovému cyklu v průběhu roku, viz grafy a vychází z podobného modelu přípravy jako soutěže v zahraničí. Z důvodu klimatických podmínek je třeba posunout celý roční cyklus o 6 měsíců. Všechny soutěže, kterými se oháněli zástupci systému podzim-jaro přece ve své sezóně nemají uprostřed 4 měsíční pauzu (u nás pře zimu). V návrhu jaro-podzim bylo počítáno s kratší pauzou, která umožní trenérům navázat na jarní herní návyky a fyzickou kondici. Protiargument byl, že hráči chtějí mít čas na dovolené.

 • V neposlední řadě, byl cíl soutěže zvyšující se zatížení hráčů a obtížnost zápasů, kdy bylo možno v zápasech jara zakomponovávat do týmu hráče nové a věnovat se rozvoji herního systému. Tento cíl sebou nesl i to negativum, že se odehrávala utkání mezi kluby s výrazně rozdílnou výkonností.

 • Taktéž to bylo přání generálního sponzora KB, který upřednostňoval podzimní finále, stejně tak jako ČT.

Návrhy na novou soutěž

Soutěž proběhla minulý rok a ukázala své klady a zápory. Hlavní kritika se snesla na jednokolový systém, který klubům nezaručoval hru venku-doma, dále malý počet utkání na jaře a velký počet klubů v podzimní extralize (10). Po několika schůzkách trenérů a hodnoceních ze strany STK a TMK, došlo k vytvoření dvou návrhů.

 1. První návrh, od solečenství pěti klubů, navrhoval návrat k starému modelu soutěže podzim-jaro. Soutěž rozdělena do dvou výkonnostních skupin 10/6 klubů. Argumentem bylo, vždyť to přece fungovalo! Jen pro přípomenutí, už v době modelu podzim-jaro došlo k počátku poklesu výkonnosti národního týmu, naší jediné chlouby. Bylo zřejmé, že model soutěže neměl už v té době pozitivní přínos pro reprezentaci. Výsledky reprezentace mají další příčiny a tento článek na ně neposkytuje prostor. Dalším důsledkem znovuzavedené soutěže byl již dříve zmiňovaný propad naší úrovně v 7´s ragby.

 2. Druhý návrh, ze strany TMK a VV, zachovával model jaro-podzim a zohledňoval připomínky klubů na požadavek dvoukolové soutěže a většího počtu zápasů na jaře. Taktéž rozděloval po jarním rozřazení kluby podle výkonnosti do 3 skupin, které by odpovídaly aktuální formě jednotlivých mužstev. Na podzim by tedy hráli spolu kluby se stejnou výkonností.

 3. Třetí návrh, který připravila na poslední chvíli RC Sparta, byl kompromisem obou návrhů. Model jaro-podzim. Dvě úrovně soutěže dvoukolově se zachováním prostoru pro MČR 7´s a možnost uvolnění reprezentantů, kteří nemají v té době vrchol sezóny.

Pravé důvody proč došlo k návratu starého modelu:


 • Soutěž byla rozdělena na 10/6 týmů z důvodu získání hlasů klubů na rozhraní mezi soutěžemi, které doufají ve svou účast v horní 10. Alibismus byl dokonán, když se prezentovalo, že v případě nevyhovujícího stavu se dá systém změnit na 8/8. Nazval bych to (30,- poplatkem českého ragby).

 • Pro znovuzavedení starého systému horovali a prosazovali jej kluby, které nepodporují ragby 7´s - Brno, Vyškov, Říčany, a které preferují finále v červnu před prázdninami.

 • Nebyly brány v potaz sportovní cíle, jak jinak lze pominout doporučení TMK, zástupce FIRA - M. Arpallainge, reprezentačních trenérů M. Kafky (senioři), A. Brabce (7´s).

 • Prezentace a argumenty odpůrců návrhu VV, byly zaměřeny na právě probíhající soutěž a ne na nově navržený systém, který bral v potaz návrhy na úpravy ze stran klubů

 • Větší část navrhovatelů modelu podzim-jaro byli jeho spolutvůrci v minulosti a lidé více, méně spjatí s minulým vedením ČSRU.

 • Nezájem delegátů zabývat se kompromisním návrhem RC Sparta, kterému VV i navrhovatelé soutěže jaro-podzim vyjádřili podporu, jako k možnému kompromisu.

 • Osobní antipatie k některým navrhovatelům modelu soutěže ze strany VV.

Co to pro české ragby bude znamenat?

 • Nebude mít mistra ČR v roce 2009

 • Sedmičkové ragby se stane opět opomíjennou variantou hry pro pár podivínů a nevydáme se tedy cestou ostatních zemí (Portugalsko, Moldávie, Rusko, Belgie), které na 7´s postavili svůj další rozvoj.

 • Množství nadějných juniorů nebude v klubech hrát a skončí v ragby, neboť model soutěže seniorů trenérům neumožní experimentovat se sestavou bez rizika sestupu do nižší soutěže, případně nepostupu do vyšší.

 • Nevěrohodnost ČSRU jako partnera, který mění zásadní koncept soutěže každý rok.

 • Posílení vlivu klubů na vedení ČSRU, což v dlouhodobém horizontu oslabí pozici ČSRU v mezinárodním měřítku.


Malý osobní komentář závěrem


Jak bylo v posledních letech zvykem, opět se někteří zástupci klubů na VH chovali nejen mimo míru obvyklé slušnosti, ale jejich nerespektovaní osoby P. Teličky a radost z jeho odstoupení je pro mě obrovským lidským zklamáním.


Je škoda, že lidem tohoto ražení někteří činovníci v ragby naslouchají. Toto a další věci, které sám uvedl a uvede, byli příčiny odstoupení P. Teličky, který v rámci ČSTV, ministerstva školství a jinde udělal z ragby respektovaný sportovní svaz a ne popelku jako doposud.


Bohužel tyto věci nejsou tak jednoduše prezentovatelné jako populistické řeči o návratu k něčemu, co tady fungovalo.


Nahrává to znovuzavedení systému, něco spolu upečeme a bez ohledu na sportovní či dlouhodobé cíle unie to pak prosadíme - díky kamarádům a přátelíčkům.


Jedna z mých posledních nadějí je, že nový VV využije služeb M. Kafky, který je na návrh současného VV v tomto roce vzděláván v rámci FIRA na pozici sportovní ředitel.


Filip Vacek

Sportovní ředitel ČSRU - v demisi

bottom of page