top of page

Abeceda pohybová obecná


Tato obecná jednoduchá cvičení jsou určena především mladším dětem pro naučení se základním pohybům, jako je běhání, skákání, házení, rovnováha a posílení střední části těla, které jsou předpokladem pro vše navazující.

Individuální abeceda obecných ragbyových dovedností. Jednoduchá cvičení pro nácvik obecných ragbyových činností, které může dělat hráč sám, bez asistence.


Běh s míčem přímý

Běh s míčem v obou rukou. Je možné zařazovat prvky běžecké a skokanské abecedy.


Běh s míčem se změnami směru

Prostý běh s míčem v obou rukou ⇒ vzad ⇒ do strany ⇒ vzad s rukama nahoře ⇒ do strany ⇒ klička (sidestep) z obou nohou, vnitřní i vnější směr. Je dobré využít k organizaci čtverec.


Manipulace s míčem

Sbírání a pokládání ⇒ vyhazování a chytání míče z obou ⇒ za hlavou ⇒ z jedné ruky ⇒ balancování na hřbetu ⇒ odraz od země a chycení ⇒ přidáváme


Driblink s míčemHráč vede míč dominantní, pak nedominantní nohou po zemi. Poté střídavě. Míč by neměl být dál než metr od hráče.


Pokopnutí

Hráč si vykopává míč a sám chytá na místě ⇒ přidává výšku, chytá ve výskoku ⇒ kope z rozběhu, chytá v běhu


Pevná pozice

Základem je “pevná pozice”, tedy vzpor ležmo pokrčmo (na čtyřech, kolena pod kyčlemi a těsně nad zemí, pohled dopředu), nejdříve prostá výdrž ⇒ zvedáme postupně jednu a druhou paži, dolní končetiny ⇒ zvedáme končetiny křížem současně ⇒ podporou může být míč ⇒ odrazy ze všech čtyřech končetin současně.


Převaly s nataženými končetinami ⇒ bez dotyku končetin země ⇒ s míčem.


Pády

Pády s míčem v ruce: prostý pád bokem z kleku ⇒ ze stoje ⇒ z běhu.


Skládání válce

Skládání válců, pevný úchop, zespoda s nadzvednutím ⇒ v úchopu dopadnout a převalit se s ním


Obecné dovednosti, ve dvojici a ve skupině. Tato jednoduchá cvičení slouží všem hráčům pro nácvik ragbyových dovedností, je potřeba alespoň dva hráče.


Chycení a přihrávka

Ve stoje: bez rotace ⇒ s rotací ⇒ ze země ⇒ s odrazem od země ⇒ oběma rukama přes hlavu

V běhu: bez rotace ⇒ s rotací ⇒ chycení s odrazem od země ⇒ se změnami směru běhu obou ⇒ přihrávka po pádu na zem ⇒ s přidáním obránce ⇒ přihrávka v kontaktu po chycení obráncem (tzv. offload)


Kopnutí a chycení

Dva hráči si kopou míč a chytají na místě ⇒ přidávají vzdálenost ⇒ chytají ve výskoku ⇒ kopou z rozběhu, schválně několik metrů mimo přijímajícího hráče, který chytá v pohybu


Zrcadlo:

Hráči jsou proti sobě stále blízko čáry, jeden se snaží utéci, druhý jej sleduje ⇒ Zrcadlo se skórováním, uprostřed je metrový prostor, když je útočník dotknutý, musí se vrátit


Vyhýbání a trasování soupeře

Běh jeden na jednoho s vyhnutím: hráči běží proti sobě, jeden s míčem, druhý bez. Uprostřed ten bez míče (obránce) ukročí, s míčem (útočník) změní směr na druhou stranu ⇒ změnu směru vyvolá útočník, obránce se jej snaží dotknout oběma rukama na stehna.


Náraz, odolnost

V běhu s míčem v ruce náraz do hráče s naražečem a pokračování ⇒ otočka a pokračování ⇒ pád na zem a provedení úzké brány s převalem nebo kudly.


Skládka zepředu

Dvojice jsou proti sobě, útočící hráč drží naražeč oběma rukama, obránce začíná ve vzdálenosti 2 metrů. Útočník vybíhá vpřed, obránce naráží do naražeče ramenem, objímá útočníka kolem stehen ⇒ ze 3 metrů ⇒ z 5 metrů, útočník běží přímo, obránce reaguje na pohyb ⇒ útočník smí jednou změnit směr ⇒ obránce dokončuje skládku povalením útočníka


Skládka ze strany:

Útočník jde s míčem, obránce jej v chůzi skládá ze strany uchopením kolem stehen, oba padají na zem ⇒ to samé v klusu, v běhu. Podobně skládka zezadu.


Chránit a brát míč na zemi (breakdown)

Bez pomůcek: Útočník s míčem na hrudi a obránce leží vedle sebe na zádech (podobná situace jako po skládce). Útočník začíná převalem, snaží se míč dostat co nejdále za svoje nohy. Mezitím obránce vstává a míč mu bere.

S válcem nebo naražečem: Oba leží na zemi na zádech, mezi nimi je válec. Mezi válcem a útočníkem je míč. Obránce začíná, jakmile se pohne, útočník vstává a brání míč tělem nad válcem nebo naražečem. Nejprve se nechá se odtlačit, aby obránce mohl míč zvednout ⇒ potom bojuje.


Jackal

Cvičení pro dva obránce a dva útočící. Útočník vbíhá do prostoru, kde jsou dva obránci. Jeden jej skládá a padají na zem, v tom okamžiku mu jde druhý útočník na pomoc. Druhý obránce pomocí tzv. jackala bere hráči ze země míč a odolává tlaku od podporujícího útočníka.

bottom of page