top of page

Abeceda ragbyová dovednostní


Těmito cvičeními se připravují hráči a hráčky před utkáním nebo tréninkem ragby. Cvičení jsou vesměs jednoduchá a pokrývají vždy jednu z činností při ragbyovém utkání. Rozdělena jsou na individuální, které si může hráč cvičit sám, ve dvojici nebo skupinové. Dále jsou cvičení obecná pro všechny, vztažená k herní pozici, například mlýnové spojce. Nakonec jsou cvičení pro malé skupiny, například pro tlačení, autové vhazování nebo úvodní rozehrání. Tato cvičení patří do průpravné části jednotky nebo před utkání. Trenér si vybere například šest cvičení z tohoto zásobníku a sestaví z nich krátký úsek.

Individuální abeceda obecných ragbyových dovedností. Jednoduchá cvičení pro nácvik obecných ragbyových činností, které může dělat hráč sám, bez asistence.


Běh s míčem přímý

Běh s míčem v obou rukou. Je možné zařazovat prvky běžecké a skokanské abecedy.


Běh s míčem se změnami směru

Prostý běh s míčem v obou rukou ⇒ vzad ⇒ do strany ⇒ vzad s rukama nahoře ⇒ do strany ⇒ klička (sidestep) z obou nohou, vnitřní i vnější směr. Je dobré využít k organizaci čtverec.


Manipulace s míčem

Sbírání a pokládání ⇒ vyhazování a chytání míče z obou ⇒ za hlavou ⇒ z jedné ruky ⇒ balancování na hřbetu ⇒ odraz od země a chycení ⇒ přidáváme


Driblink s míčemHráč vede míč dominantní, pak nedominantní nohou po zemi. Poté střídavě. Míč by neměl být dál než metr od hráče.


Pokopnutí

Hráč si vykopává míč a sám chytá na místě ⇒ přidává výšku, chytá ve výskoku ⇒ kope z rozběhu, chytá v běhu


Pevná pozice

Základem je “pevná pozice”, tedy vzpor ležmo pokrčmo (na čtyřech, kolena pod kyčlemi a těsně nad zemí, pohled dopředu), nejdříve prostá výdrž ⇒ zvedáme postupně jednu a druhou paži, dolní končetiny ⇒ zvedáme končetiny křížem současně ⇒ podporou může být míč ⇒ odrazy ze všech čtyřech končetin současně.


Převaly s nataženými končetinami ⇒ bez dotyku končetin země ⇒ s míčem.


Pády

Pády s míčem v ruce: prostý pád bokem z kleku ⇒ ze stoje ⇒ z běhu.


Skládání válce

Skládání válců, pevný úchop, zespoda s nadzvednutím ⇒ v úchopu dopadnout a převalit se s ním


Obecné dovednosti, ve dvojici a ve skupině. Tato jednoduchá cvičení slouží všem hráčům pro nácvik ragbyových dovedností, je potřeba alespoň dva hráče.


Chycení a přihrávka

Ve stoje: bez rotace ⇒ s rotací ⇒ ze země ⇒ s odrazem od země ⇒ oběma rukama přes hlavu

V běhu: bez rotace ⇒ s rotací ⇒ chycení s odrazem od země ⇒ se změnami směru běhu obou ⇒ přihrávka po pádu na zem ⇒ s přidáním obránce ⇒ přihrávka v kontaktu po chycení obráncem (tzv. offload)


Kopnutí a chycení

Dva hráči si kopou míč a chytají na místě ⇒ přidávají vzdálenost ⇒ chytají ve výskoku ⇒ kopou z rozběhu, schválně několik metrů mimo přijímajícího hráče, který chytá v pohybu


Zrcadlo:

Hráči jsou proti sobě stále blízko čáry, jeden se snaží utéci, druhý jej sleduje ⇒ Zrcadlo se skórováním, uprostřed je metrový prostor, když je útočník dotknutý, musí se vrátit


Vyhýbání a trasování soupeře

Běh jeden na jednoho s vyhnutím: hráči běží proti sobě, jeden s míčem, druhý bez. Uprostřed ten bez míče (obránce) ukročí, s míčem (útočník) změní směr na druhou stranu ⇒ změnu směru vyvolá útočník, obránce se jej snaží dotknout oběma rukama na stehna.


Náraz, odolnost

V běhu s míčem v ruce náraz do hráče s naražečem a pokračování ⇒ otočka a pokračování ⇒ pád na zem a provedení úzké brány s převalem nebo kudly.


Skládka zepředu

Dvojice jsou proti sobě, útočící hráč drží naražeč oběma rukama, obránce začíná ve vzdálenosti 2 metrů. Útočník vybíhá vpřed, obránce naráží do naražeče ramenem, objímá útočníka kolem stehen ⇒ ze 3 metrů ⇒ z 5 metrů, útočník běží přímo, obránce reaguje na pohyb ⇒ útočník smí jednou změnit směr ⇒ obránce dokončuje skládku povalením útočníka


Skládka ze strany:

Útočník jde s míčem, obránce jej v chůzi skládá ze strany uchopením kolem stehen, oba padají na zem ⇒ to samé v klusu, v běhu. Podobně skládka zezadu.


Chránit a brát míč na zemi (breakdown)

Bez pomůcek: Útočník s míčem na hrudi a obránce leží vedle sebe na zádech (podobná situace jako po skládce). Útočník začíná převalem, snaží se míč dostat co nejdále za svoje nohy. Mezitím obránce vstává a míč mu bere.

S válcem nebo naražečem: Oba leží na zemi na zádech, mezi nimi je válec. Mezi válcem a útočníkem je míč. Obránce začíná, jakmile se pohne, útočník vstává a brání míč tělem nad válcem nebo naražečem. Nejprve se nechá se odtlačit, aby obránce mohl míč zvednout ⇒ potom bojuje.


Jackal

Cvičení pro dva obránce a dva útočící. Útočník vbíhá do prostoru, kde jsou dva obránci. Jeden jej skládá a padají na zem, v tom okamžiku mu jde druhý útočník na pomoc. Druhý obránce pomocí tzv. jackala bere hráči ze země míč a odolává tlaku od podporujícího útočníka.

bottom of page