Zpráva trenéra U-18 z ME Itálie 14.-22.3.2008.

7.4.2008

Zpráva trenéra U-18 z ME Itálie 14.-22.3.2008.

Úvodem musím konstatovat, že tři těsné porážky s Německem, Ukrajinou a Litvou, jsou rozhodně našim neúspěchem. Našim cílem bylo vítězství nad Německem a tím mít šanci bojovat o přední místo ve skupině B. Pokusím se shrnout příčiny našich porážek i vystoupení našeho mužstva na MEJ.

V měsíci listopadu loňského roku jsem byl pověřen VV ČSRU, abych převzal juniorskou reprezentaci. Sestavil jsem realizační tým v tomto složení : Milan Wognitsch a později Juan Szeremeta asistenti trenéra, Martina Stárová – atletický a kondiční trenér + kustod, Jan Čermák – fyzioterapeut, Jaroslav Vinický – video a Jaroslav Borovský – manažer. Vzhledem ke krátkému termínu do MEJ, jsme připravili následující plán přípravy : 3 třídenní stáže v Ostravě, týdenní stáž ve Francii a přípravné utkání ve Vyškově (Plánované utkání v tomto termínu s Rakouskem nám naši soupeři v poslední chvíli odřekli.) Zprávy ze všech těchto akcí byly již odeslány.

Snažili jsme se hráčům vtisknout základy moderního ragby, založené na účinné kolektivní obraně, efektivním protiútoku a dynamické útočné hře odpovídající této věkové kategorii. K tomu je třeba, aby mužstvo získávalo kvalitní míče ze statických situací. Jak na stáži ve Francii, tak na MEJ se projevila na našich hráčích nerozehranost a zejména malé zkušenosti z těžkých utkání. Důvodem je, že naše domácí soutěž postrádá potřebnou úroveň a chybí nám konfrontace se silnými zahraničními soupeři. Nezkušenost našich klíčových hráčů se projevovala zejména na začátcích zápasů, kdy při jedné hrubší chybě mužstvo zpanikařilo a přestalo dodržovat určený systém i taktiku. Leadři mužstva v těchto situacích nezvládali hráče správně řídit. Soupeři toho dovedli vždy využít a soustavným tlakem, zejména fyzicky zdatnějších rojníků, nás dostali pod tlak a z toho bodovali. První poločasy jsme prostě nezvládali. Po každém utkání jsme to s hráči u videa rozebírali, určovali příčiny a snažili jsme se na trénincích je odstranit. Bohužel stejné chyby z prvních poločasů se opět opakovaly.

Nešli nám zejména obranné a taktické kopy, stejně jako jejich příjem. To bylo důvodem, že jsme v prvních poločasech byli pod neustálým tlakem. V poločase jsme hráčům zdůraznili vždy nutnost dodržovat danou taktiku, která byla založena na rychlých fázích naši útočné hry (soupeři měli v roji vždy hráče mohutnějších postav). Dobrý duch v mužstvu a dobrá fyzická příprava našich hráčů se vždy projevil ve druhých poločasech, kdy jsme mohutným nástupem převzali iniciativu, plnili dané úkoly a přidali na bojovnosti. Mužstvo si začalo věřit a dokázalo bodovat po efektivních kolektivních akcích. Nepodařilo se však dovést tato utkání do vítězných konců, kdy k tomu opravdu chybělo jen trochu toho potřebného štěstí. Nejkompletnější výkon podalo mužstvo Německa, které v utkání zaslouženě zvítězilo, díky výborným spojkám a vazači. Mužstvo Litvy mělo založeno svou hru na silném roji dirigovaném mimořádnou individualitou.

Nejslabším soupeřem bylo mužstvo Ukrajiny, které má svou hru založenou na silové a značně nečisté hře roje. Výsledek utkání výrazně ovlivnil velmi zaujatý výkon ruského rozhodčího, který tyto chyby netrestal a při našem závěrečném silném tlaku nám neuznal dvě pětky a třetí nedovolil položit. Navíc neuměl žádnou světovou řeč, takže nemohl komunikovat ani s hráči, natož s Italskými pomezními, kteří ho na hrubé chyby upozorňovali. Neberte výkon rozhodčího za výmluvu, fakt je, že jsme Ukrajince měli jasně přehrát již v prvním poločase. To, že rozhodčí na MEJ nestačil, nám potvrdil i delegát utkání, který si od nás vyžádal záznam z videa.

Ke kladům z MEJ patří zejména skutečnost, že na schůzce trenérů, D.O. s RDM a odborníky FIRA-AER, byla naše hra hodnocena pozitivně, odpovídá současnému pojetí moderního ragby a při předpokládaných změnách pravidel se budeme moci rychle na změnu systému hry adaptovat, oproti mužstvům která sázejí jen na silové pojetí. To jen potvrzuje, že jsme nastoupili správnou cestu a záleží jen na nás, jak zkušenosti z MEJ využijeme v tréninkovém procesu jak v klubech tak v reprezentaci.

Za velmi krátkou dobu tří měsíců se nám podařilo vytvořit silný kolektiv, který má velké předpoklady k tomu, aby byl úspěšnější ve vyšších věkových kategoriích a je tu řada jedinců, kteří mají šanci při dobrém vedené brzo doplnit naši seniorskou reprezentaci. Většina z nich pochopila nutnost individuální přípravy, která jim byla vypracována, a na jejich výkonu se to plně prokázalo. Všichni opravdu vzorně reprezentovali naši unii, jak na hřišti tak mimo něj. Porážky těžce přijímali, byli k sobě opravdu sebekritičtí, nehledali výmluvy a věřím, že si z nich vzali poučení do další sportovní kariery.

Náš dlouhodobý problém je v tom, že formování a výběr talentované mládeže se provádí ve velmi omezeném počtu a nečiní se pravidelná analýza sportovního růstu našich hráčů. To jsme brzy poznali při výběrech našich juniorů, začali jsme s 45 hráči a z těch jsme se snažili vybrat 26 nejlepších pro MEJ. Museli jsme však konstatovat, že úroveň některých vybraných hráčů nám neumožňuje, abychom měli adekvátní náhradu na každý post. To pak značně ovlivňuje výkon mužstva v případě zranění. Jediná cesta za úspěchem je dlouhodobá systematická odborná práce s daleko větším počtem hráčů, pod vedením kvalitních trenérů. (Centra formování talentované mládeže, tak jako v ostatních vyspělých federacích). Dalším důležitým prvkem, který značně negativně ovlivňoval naši hru je slabší individuální technika většiny hráčů. Na jejím zdokonalení musí hráči pracovat především ve svých klubech. V této kategorii je také nutnost specializace hráčů na jednotlivých postech ( zejména č.9 a 10). Stejně tak je důležité, aby atletická a kondiční průprava byla vedena odborníky a odpovídala právě postu hráče. Hodnocení všech hráčů obdrží kluboví trenéři v nejkratším termínu. Z celé naší přípravy i z MEJ připravujeme DVD, které bude k dispozici všem klubům.

Závěrem chci při této příležitosti poděkovat všem hráčům za jejich přístup k reprezentaci a popřát mnoho úspěchů v jejich další sportovní kariéře. S řadou z nich jsme navázali opravdu přátelské vztahy, tak jak by to mělo v ragby být. Stejně tak celému realizačnímu týmu za jejich obětavost a profesionalitu, která je zárukou kvalitní práce s reprezentací. Speciální dík chci vyjádřit Jaroslavu Borovskému za jeho skutečně bezchybnou práci pro naši juniorskou reprezentaci, kdy propojil vynikajícím způsobem komunikaci mezi hráči a realizačním týmem. A samozřejmě dík patří také ČSRU, která od počátku zajišťovala podmínky pro přípravu na MEJ.

Veškeré čerstvé poznatky z MEJ jsem mohl bezprostředně po návratu využít a zprostředkovat na stáži U15 v Ostravě. Bylo vidět, že hráči v tomto věku jsou více tvární a lépe se adaptují při odstraňování případných nedostatků. Stáž měla velmi dobrou úroveň, ale jako poučení do budoucna je nutno provádět výběry z daleko většího počtu kandidátů. Tyto zkušenosti chceme plně využít při přípravě programu „Letního kempu“ na Včelnici. Nejdůležitější však je, aby byla odpovědně provedena nominace na stáž FIRA-AER U-17 ve Švýcarsku, tzn., aby se jí zúčastnili opravdu všichni hráči, kteří by nás měli reprezentovat na příštím MEJ ve Francii. Upozorňuji, že FIRA-AER vede velmi přesně statistiky hráčů, kteří se jich zúčastňují, ale také trenérů i rozhodčích.

V Praze dne 2.dubna 2008 Eduard Krützner – trenér juniorů ČR


Z P R Á V A

managera juniorské reprezentace z Mistrovství Evropy, konaného ve dnech 14. – 22.3.08 v Itálii.

Výprava v počtu 33 osob odjela autobusem od fy. Sudek dne 13.3. od hřiště RC Sparta ve večerních hodinách. Příjezd do hotelu Niagara v Jesolo byl okolo 10,00 hodiny druhého dne. Následovalo ubytování a oběd. Po obědě krátký odpočinek a odjezd na trénink do 30 km vzdáleného Salute.

Od 18,00 schůze managerů a poté kontrola pasů. Na schůzi prezident FIRA-AER J.C.Baqué zdůraznil, že tato federace pořádá největší oficiální soutěž mládeže, tj. pro 30 evropských unií. RDM M.Arpaillange zopakoval pravidla soutěže, která jsou uvedena v Manuálu FIRA-AER. Při kontrole pasů jsem konstatoval, že řada zemí využívá možnosti, aby za reprezentaci hráli hráči ze zahraničí, kteří mají kořeny v jejich vlasti a splňují tak požadavky směrnic IRB. Měli bychom se také po nějakých poohlédnout, tito hráči byli většinou oporou týmů.

Po večeři jsem se zúčastnil sezení realizačního týmu s hráči, na kterém se probírala příprava na turnaj. Znovu tak jak jsem uvedl ve své zprávě ze soustředění ve Francii, jsem poznal, že si toto mužstvo vytvořilo výborný kolektiv kamarádů, který chce v ragby dosahovat těch nejlepších výsledků. Velkým přínosem pro realizační tým je přítomnost J.Szeremety, který je výborný psycholog a svými bohatými zkušenostmi z argentinského ragby, dovede výborně motivovat hráče.

Dne 15.3. bylo zahájeno ME a naše mužstvo se utkalo v Moglianu s Německem. Prohráli jsme po boji 26 : 19 (21 : 0). Ke sportovní stránce se vyjádřím v závěru a hodnocení přenechám na realizační tým. Po utkání tradiční 3-tí poločas s krátkými zdravicemi a předáváním suvenýrů.

16.3. dopoledne uvolnění na pláži, od 10,30 h. analýza zápasu u videa. Při této příležitosti musím vyzdvihnout výbornou úroveň natočeného materiálu, skutečným odborníkem J.Vinickým. Po obědě odjezd na utkání skupiny A – Rumunsko – Itálie. Zápas velmi dobré úrovně s obrovským nasazením a vítězstvím Itálie.

17.3. po snídani odjezd na společný trénink s našim tradičním soupeřem se Švýcarskem. Trénink byl kladně hodnocen oběma realizačními týmy i zástupci FIRA-AER, kteří nás o uspořádání tohoto tréninku požádali. Odpoledne samostatný trénink v Salute.

18.3. den druhého utkání na ME s Ukrajinou. Dopoledne motivační video ragby. Odpoledne odjezd do Caorle, krátká prohlídka a malá svačina před utkáním, kterou nám poskytl majitel místní restaurace pan Lorenzo. Zápas se hrál v Silea od 20,00 h. na nekvalitním hřišti se špatným osvětlením a za velké zimy. Opět jsme těsně a zbytečně prohráli 25 : 21 (17 : 0), velkou zásluhu na tom měl velmi slabý ruský rozhodčí (hrubými chybami nás poškodil a delegát utkání si od nás vyžádal záznam utkání na CD, aby to mohl lépe posoudit). Po utkání velmi nepodařený 3-tí poločas.

19.3. dopoledne uvolnění u moře. Odpoledne prohlídka Benátek. Od 20,00 h jsme navštívili utkání skupiny A – Anglie – Irsko. Výborný zápas po všech stránkách, Irové ač menších postav v utkání prokázali větší bojovnost a nasazení a po zásluze vyhráli.

20.3. dopoledne i odpoledne trénink v Salute. Od 17,30 h. schůze managerů a analýza RDM společně s experty FIRA-AER s trenéry a D.O. Po schůzce delegáti odjeli do Benátek a povečeřeli na lodi. Při této příležitosti jsem měl možnost projednat s prezidentem J.C.Baquém a M.Arpaillangem naši žádost o změnu termínu pořádání ME U-19 v Praze od 23.-31.8.t.r. Vyslovili souhlas s podmínkou, že do konce tohoto týdne vyrozumíme všechny účastníky. Měl jsem možnost se také setkat se svým přítelem P.Villepreuxem, který ukončil svoji funkci RDM a je ochoten spolupracovat s naší unií. Mohu všechny ujistit, že se jedná o jednoho z nejlepších expertů ragby.

21.3. dopoledne trénink kapitána na pláži – odpoledne odjezd do S.Dona di Piave, kde jsme se utkali s Litvou od 17,00 h. Bohužel i v tomto velmi důležitém utkání naše mužstvo podlehlo 29 : 26 (19 : 5). Rozbor příčin nechám na realizační tým. Po utkání 3-tí poločas a večeře na hotelu.

22.3. od 10,00 h závěrečný pohovor s hráči a analýza naši účasti na ME. Kladem tohoto mužstva byla otevřená sebekritika a velká nespokojenost s dosaženými výsledky, ale také velká odhodlanost odčinit tyto neúspěchy ve vyšší kategorii. Následoval oběd, který pořadatel omylem naši unii nefakturoval (fakturoval pouze 8 kompletních penzí), musel jsem tedy majiteli hotelu Niagara uhradil požadovanou částku svoji platební kartou. Poté jsme odjeli do Trevisa, kde se odehrávala závěrečná finálová utkání skupiny A. V utkání o 3.místo Anglie takticky převyšovala bojovnější Itálii a zvítězila. Ve výborném finálovém utkání Francie po velkém boji zdolala Irsko. Následovalo poněkud zmatečné vyhlašování výsledků a předávání medailí všem účastníkům. Od 20,00 h. byla závěrečná večeře, prezident IRB B.Lapasset , prezident FIRA-AER J.C.Baqué et T.Roselen – hlavní pořadatel krátce zhodnotili úspěšný šampionat a popřáli všem účastníkům mnoho úspěchů.

Odjezd naši výpravy okolo 23,00 h. příjezd do Prahy v 11,00 h dne 23.3.08.

 

Závěrem bych rád zhodnotil naši účast na MEJ z mého pohledu. Tři sice těsné porážky a sestup do skupiny C je nutno jednoznačně označit jako neúspěch. Pokusím se ozřejmit příčiny, které naše výkony ovlivnily.

Za tu nejzávažnější považuji tu skutečnost, že naše unie a její odborné komise, není stále schopná schválit a uvést do praxe Jednotný tréninkový systém !

Za druhé, že Komise mládeže jak minulá tak současná nepochopily, jak důležité je pro formování našich hráčů konečně zavést Centra talentované mládeže. Tato Centra jsou úspěšně provozována ve všech vyspělých federacích, jak jsem se mohl přesvědčit při diskusi s managery a trenéry. Znovu upozorňuji, že tato Centra máme schválena v našem Strategickém plánu a jsou jedním z předpokladů pro udělování grandů. U nás jsme sice začali organizovat pravidelné 3denní srazy hráčů výběrů od kategorie U15, ale to není totéž. Na tyto srazy se opět dostane pouze omezený počet hráčů. Centra by měla fungovat v regionech a odtud by se dali vybírat nejlepší hráči pro společné srazy. Kdyby naše komise pracovaly systematicky a prováděly odborné analýzy, pak by velmi rychle zjistily, jak je neefektní vytvářet reprezentační družstva U-15, tedy vybírat v této věkové kategorii z cca 30 hráčů. Každý kdo se zabývá vývojovými zákonitostmi jedince v období dospívání, samozřejmě poznal, jaké faktory působí na formování našich mladých hráčů. Při systematickém sledování a vyhodnocování bychom zjistili, jak málo z vybraných hráčů U-15 se plně uplatní v reprezentaci U-18. Jako důkaz nesystematické práce uvádím fakt, že loňské stáže FIRA-AER U-17, která má být tou základní přípravou pro start na ME, vedenou experty a D.O.se z našeho reprezentačního mužstva zúčastnilo jen 11 hráčů !

Do třetice pokládám fakt, že úroveň naši domácích soutěží je nízká. Příčin je několik, jednak nám chybí dostatek kvalitních trenérů, což má za následek, že formování hráčů neodpovídá požadavkům současného ragby, ale také tím, že nezáživné a neodborně vedené tréninky odradí řadu hráčů a mužstva se tak potýkají s nedostatkem kvalitních hráčů. . Za další , hráči jsou většinou vybíráni z těch mužstev, která soutěži jasně dominují a tím pádem mají zažité útočné ragby do neorganizované obrany. Výsledek je, že na ME se dostávají do situací kdy obrana je dobře organizována a chybí jim zkušenosti jak je efektivně řešit. Hráčům prostě chybí těžká utkání, tak jak nám to ukázala příprava ve Francii. Projevilo se to zejména v začátcích utkání, kdy jedna hrubá chyba dovedla rozhodit psychiku celého mužstva a teprve v poločase, kdy jim trenéři zopakovali, aby dodržovali danou taktiku, začali ji plnit a vždy převzali iniciativu, bohužel pokaždé již trochu pozdě.

Jako velmi důležitou příčinu k dosažení lepších výsledků, pokládám velmi krátkou dobu, tří měsíců na to, aby realizační tým byl schopen hráčům vtisknout své představy o moderním efektivním herním systému. Pokud by existoval JTS, pak by snad i tyto tři krátkodobé srazy a stáž ve Francii postačovaly. To, že došlo k zásadní změně naši hry, bylo kladně kvitováno při hodnocení jednotlivých mužstev, kdy bylo zdůrazněno, že konečně Češi hrají moderní útočné ragby, když dokázali položit 10 pětek ve třech zápasech,což se nám v minulosti nikdy nepovedlo. Pokud soupeř bodoval pak to bylo většinou jen tím, že fyzicky zdatnější rojníci nás přetlačili do brankoviště.

V mužstvu je řada velmi nadaných hráčů, kteří při kvalitní systematické práci rozhodně dorostou v blízké době do reprezentace. Máme zde konečně hráče, kteří se svojí rychlostí minimálně vyrovnávají našim soupeřům. Takoví nám v minulosti od éry M.Jágra chyběli. Mužstvo bylo velmi dobře fyzicky připraveno, bylo vidět, že většina hráčů poctivě trénuje. Důkazem je skutečnost, že ve druhém poločase jsme své soupeře přehrávali. Pokud bych naše hráče měl srovnávat s hráči ze skupiny A, pak zaostáváme zejména v individuální technice (mnoho nepřesných přihrávek), kolektivní obraně zejména v blízkosti brankoviště a v neuvěřitelně agresivním nasazení. Pro unii je velmi důležité, aby si ze zkušeností z MEJ vzala poučení, abychom se podobných chyb vyvarovali v příštím roce, kdy se MEJ uskuteční ve Francii. Naše mužstvo bude sice hrát ve skupině C, ale do té by asi stejně spadlo, protože jsem byl informován, že FIRA-AER trvá na tom, aby se mužstva Skotska a Walesu zúčastňovaly této soutěže, pokud se chtějí kvalifikovat do soutěží IRB. Vzhledem k tomu, že prezidentem IRB je B.Lapasset, je velká šance, že tomu tak skutečně bude. Uvažuje se, že se tak vytvoří silná osmička, kde budou startovat opravdu nejlepší mužstva v Evropě. Pak bude i skupina B velmi vyrovnaná a nebude snadné se tam probojovat.

Závěrem musím poděkovat celému realizačnímu týmu (i když dobře vím, že v naší unii se určitě najde tradičně řada kritiků, kteří se mnou nebudou souhlasit) za skutečně odborně odvedenou práci. Všichni tři trenéři si spolu velmi dobře rozumí, jejich příprava plně odpovídá požadavkům současného moderního ragby. Bylo by zajisté účelné, aby se všichni trenéři reprezentace sešli a společně konečně schválili JTS pro jednotlivé kategorie. Odborně jsou na výši také J.Vinický – video, M.Stárová – atletická a fyzická příprava i J. Čermák – fyzioterapeut. Nesmíme zapomínat na J.Borovského, managera týmu, který zajišťuje perfektní chod a komunikaci celého kolektivu. Povedlo se jim vytvořit v tak krátké době, výbornou partu, kde klubová příslušnost je podřízena plně reprezentaci. Většina z hráčů chce hrát ragby na té nejvyšší úrovni, tedy vždy vzorně reprezentovat naši unii a dostat se do předních evropských klubů. K dobrému průběhu zájezdu přispěl také velmi ochotný řidič pan Volf od fy Sudek.

Napříště nedoporučuji, aby v hotelu kde je ubytována reprezentace, byli ubytováni jiní členové unie, rozhodně to nepřispívá k dobré atmosféře v mužstvu. A znovu připomínám, že jsem se po utkáních i při závěrečné recepci dostal do trapných situací, když jsem neměl tradiční dárek - kravatu naší unie. To by se napříště již nikdy nemělo stát !

 

V Letech dne 27.3.2008 Eduard Krützner – manager

 

 

 

Ragby CZ > Zprávy > Mládež > U19 - Junioři > Zpráva trenéra U-18 z ME Itálie 14.-22.3.2008.