Zpráva DO ze školení trenérů mládeže III. třídy ČSRU ze dne 3.3. 2007

12.3.2007

Honza Kobián vysvětluje jak je důležitá atletická příprava
Honza Kobián vysvětluje jak je důležitá atletická příprava
Milan Studnička předvádí správné provedení cviků
Milan Studnička předvádí správné provedení cviků
Miroslav Fuchs je jediným trenérem v ČR, který má  1. trenérskou třídu
Miroslav Fuchs je jediným trenérem v ČR, který má 1. trenérskou třídu

Školení proběhlo v areálu FTVS v Praze, Tróji, kde se sešlo 24 účastníků a cca 25 školitelů SBP. Školení trenérů se prolínalo se školením SBP, které probíhalo ve stejném areálu.

V úvodu školení se představili noví členové VV ČSRU pro rozvoj mládeže a sportovního úseku (Karel Ševčík, Mgr. Filip Vacek), kteří na školení prezentovali třístupňový systém vzdělávání a přípravy trenérů ragby v ČR. Součástí školení byl také návrh „bonusového programu mládeže“, který má motivovat kluby k práci s mládeží a ke kterému mají všechny kluby možnost se vyjádřit a připomínkovat.

Hlavním tématem školení byla atletická příprava mládeže (běžecká abeceda), rozvoj rychlostních schopností a technika přihrávek a příjmu míče. Každé téma mělo vždy teoretickou a praktickou část. Atletická příprava byla v praxi prezentována Milanem Studničkou (absolvent FTVS, účastník OH - čtyřbob) a Honzou Kobiánem (několikanásobný mistr Evropy a světa ve startech, 4 násobný účastník OH - boby), trénink rozvoje rychlostních schopností vedl Mgr. Milan Studnička, přihrávky a příjem míče Karel Ševčíka, Eduard Krutzner, ml.

Pro nastávající trenéry byla velmi zajímavá prezentace Milana Studničky, který osvědčil svůj profesionální přístup k přednesenému tématu

Celé školení bylo zakončeno společnou diskusí. Všichni účastníci budou zpracovávat závěrečnou práci na dané téma, které je nezbytné dodat k určitému datu, jež bude ještě upřesněno F. Vackem.

Příští školení bude již více zaměřeno na formování mládeže v určených kategoriích a dále budou rozvedena témata- sportovní trénink, odborná pedagogika, silová příprava, zavedení jednotného tréninkového systému, ….

V případě zájmu trenérů, kteří se přihlásili na toto proběhlé školení a z důvodu počtu nebyli pozváni, se bude bude toto školení opakovat. Podmínkou je dostatečný počet účastníků.

U přihlášených, kteří se neúčastnili školení bez omluvy, čekáme na vysvětlení.

 

Eduard Krutzner, ml. – D.O.

Mgr. Filip Vacek - sportovní ředitel ČSRU

Karel Ševčík - ředitel rozvoje mládeže ČSRU

 

Účast na školení:

1Miloš Vodrážka
2Sandra Krütznerová
3Jana Matoušová
4Pavla Stibůrková
5Václav Amort
6Tony Puverle
7Pavel Pala
8Dalibor Čech
9Daniel Chytil
10Jaroslav Bastl
11Kateřina Čechová
12Petr Gřešek
13Renáta Doupovcová
14Martin Lokner
15Jiří Zahradil
16Radka Waitová
17Radan Mik
18Filip Král
19Vladimír Havel
20Marek Švíř
21Tomáš Ripicsik
22František Pešl
23Josef Schneider
24Miroslav Fuchs
25Jiří Brt

 

Ragby CZ > Zprávy > Zápisy a oběžníky > Zpráva DO ze školení trenérů mládeže III. třídy ČSRU ze dne 3.3. 2007

právě se děje

soutěže

 načítám...