Změny v českém ragby

21.3.2013

V neděli představí prezident ČSRU Bruno Kudrna v Brně-Bystrci novou koncepci práce Českého ragby. Mezi hlavními změnami jsou personální přesuny, neplaceným viceprezidentem pro sport se stává David Frydrych.

Zoom gallery

Manažer trenérsko-metodického úseku

Ten má pod sebou neplaceného manažera trenérsko-metodického úseku Richarda Mazura. Richard má na starosti nově zřizovaný Trenérský sbor pro dospělé ragby, a obnovenou Komisi mládeže.

Funkce sportovního ředitele končí

Funkce placeného sportovního ředitele, kterou do konce roku 2012 zastával Martin Kafka, se ruší. Byl členem výkonného výboru a odpovědný prezidentovi ČSRU. Vznikající placená funkce Manažera rozvoje, bude odpovídat Richardu Mazurovi, v hierarchii proti sportovnímu řediteli se posune o tři úrovně níže. Na ni je vypsáno výběrové řízení.

Manažer rozvoje, placená funkce

Jeho kompetence budou široké, od plánování cílů ČSRU, přes komunikaci s FIRA, tvorbu tréninkových metod, zajištění vzdělávání a vydávání trenérských licencí, vedení seznamu trenérů, vybírání trenérů a rozhodčích pro evropské akce, tvorby kalendáře ČSRU, zakládání školních tříd ragby, sleduje činnost všech sportovních komisí, sleduje rozpočet, řídí realizační týmy národních týmů, hledá talenty, a plní "další úkoly", které mu přidělí výkonný výbor. 

Trenérský sbor

Účast v tomto orgánu mají automaticky zajištěnu trenéři extraligových a prvoligových mužstev, dále pak šéfové realizačních týmů U20, A-muži, 7-muži a 7-ženy.

Komise mládeže

bude sestavena podle podobného klíče. Zde VV žádá oddíly, aby do této komise nominovaly své zástupce. Každý oddíl pracující s mládeží má právo na 1 zástupce. Dále zde budou šéfové realizačních týmů U16, U17 a U18.

Metodicko-vzdělávací jednotka

bude pracovat ve stejném složení jako bývalá TR, vzdělávání pak bude jako doposud zabezpečovat Trenérská akademie, pod dohledem VV ČSRU.

Raphael Saint-Andre

V průvodním dopise je uveden životopis francouzského trenéra Raphaela Saint-Andre, bez další zmínky o jeho zapojení.

Témata pro schůzku

Text od ČSRU

  1. Nová struktura Unie, sportovní komise, jejich náplně, pravomoci, odpovědnosti.
  2. Pozice manažéra rozvoje naší Unie.
  3. Naše povinnosti vůči evropskému a světovému ragby. Účasti na soutěžích U16, U17, U18, U20, ENC 1A-senioři, evropské okruhy muži 7 a ženy 7.
  4. Projekty IRB, ve kterých jedeme
  5. Příprava reprezentace ženy 15
  6. Účast našich reprezentací na mezinárodních akcích FIRA-AER, IRB  v letošním roce.
  7. Raphael Saint Andre – informace o možné spolupráci

 Soubor:dopis_bk.pdfPopis:

  Zoom gallery

Ragby CZ > Zprávy > Informace od ČSRU > Změny v českém ragby