Startuje nový ročník Sportu Bez Předsudků

1.3.2006 Rozhovor s Karlem Ševčíkem

S příchodem jarní sezóny startuje i další ročník sportovně sociálního projektu Sport Bez Předsudků. Požádali jsme proto jednoho z hlavní pořadatelů celé akce Karla Ševčíka o rozhovor, ve kterém nám prozradil jak bude letos celý projekt  probíhat.


 • Kde vznikla myšlenka začít s SBP ?

Nápad založit tento projekt vznikl zhruba před dvanácti lety, kdy jsem jako hráč působil v jednom z francouzských ragbyových týmů. Velmi podobný projekt už tehdy organizoval ve Francii stát za podpory regionální klubů. Hlavní trenér nás tehdy do těchto akcí velmi aktivně zapojoval.

 • Jaký je účel celého projektu ?

Hlavní cílem projektu je masová popularizace sportu mezi dětmi, především ze základních škol.Děti o sportu jen neslyší , ale mají možnost se i aktivně zapojit. Jde nám hlavně o děti, které nejsou registrované v nějakém sportovním klubu. Hlavně chceme dětem ukázat, že trávení volného času sportem je zábavné a sport není něco čeho by se mohly obávat. V současné době neznám nikoho kdo by u nás podobné akce organizoval.

 • Kolik lidí je potřeba na zajištění pořádaných akcí ?

Hlavní čtyřčlenný ZAVIKO tým zařizuje téměř vše,od organizace přes marketing až po logistiku, dále s námi spolupracují dobrovolní instruktoři z regionálních ragbyových klubů. Dalších třicet dobrovolníků, což jsou především odborníci z daných sportů, nebo posluchači FTVS a budoucí pedagogové. Celý tým si pomáhá jak s prezentací tréninku, tak s organizací Velkých sportovních dnů.

Samozřejmě, že máme technickou a finanční podporu krajských orgánů a městských částí, máme záštity hejtmanů, primátorů a starostů všech regionů kde letos projekt SBP probíhá.Velmi úzce spolupracujeme se základními školami.

 • Jak si vybíráte místa na uspořádání akcí ?

Regiony volíme tak, aby byly hlavně v místech kde jsou ragbyové kluby, které jsou hlavními sportovními gestory, neboť mají velké zkušenosti v práci s mládeží. Kluby by se pak měly postarat o zázemí a stávají se automaticky naším spolupartnerem.

 • Na jaké novinky se mohou účastníci těšit ?

Letos přicházíme s jednou velkou změnou. Rozhodli jsme se v rámci objektivity výsledků, že ve Velkých sportovních dnech rozdělíme děti do dvou základních kategorií: 4.až 6. třída - Benjamin a 7. až 9. třída - Senior.

 • Podporují vás také sportovní svazy, které propagujete ?

Ano, máme záštity všech sportovních svazů, které se postavily k celému projektu velmi kladně. Svazy nám pomáhají tím, že kontaktují oddíly a sportoviště v regionech, které mají poté na starosti zajištění prezentace daného sportu při tréninkových dnech. Ne vždy se však na ně můžeme stoprocentně spolehnout.

 • První rozšířený ročník SBP se velmi povedl, z čeho máš největší radost ?

Rozhodně je to počet zúčastněných dětí na sportovištích a nebývalý zájem škol o bezkontaktní ragby.

 • Kolik se loni vlastně zúčastnilo dětí ?

S účastí jak jsem již uvedl jsme nad míru spokojeni. V loňském roce se všech akcí zúčastnilo asi 5000 dětí z 80 škol, v letošním roce počítáme díky rozšíření o nové regiony a rozdělení věkových kategorií až s trojnásobnou účastí.

Naopak nejsme spokojeni s tím, že některé sportovní oddíly si pletou naší akci s náborem. Sport Bez Předsudků je především o popularizaci prezentovaných sportů mezi dětmi a mládeží. Jde především o masový rozvoj sportu a až ve druhé řadě můžeme mluvit o hledání talentů, pokud ve školách vzniknou případné ragbyové či jiné sportovní kroužky.

 • Který sport si děti minulý rok nejvíce oblíbily ?

U všech vyhrálo na plné čáře bezkontaktní ragby. Druhou nejoblíbenější disciplínou je pravděpodobně atletika. Dívky si překvapivě oblíbily fotbal.

 • Loňských akcí se zúčastnilo mnoho známých osobností, připravujete i letos nějaké oživení ?

Letos bude oficiální tváří našeho projektu, zpěvačka a herečka Lucie Vondráčková, která by se měla osobně účastnit téměř všech Velkých sportovních dnů.

 • Chystáte se v budoucnu oslovit i jiné další regiony ?

Samozřejmě ano, ovšem kalendář je však už nyní tak nabitý, že by některé prezentační dny musely být organizovány současně na několika místech. S tím souvisí i rozšíření naší základny dobrovolných instruktorů.

 • Přemýšlíte o rozšíření vašeho projektu o další sporty ?

Strukturu prezentovaných sportů měnit nebudeme, neboť spojení individuálních a kolektivních sportů do sebe dokonale zapadá. Nebráníme se však aktivitě i dalších sportovních odvětví, aby v rámci Velkého sportovního dne samostatně uspořádaly svoji soutěž.

 

Děkuji za rozhovor a přeju ti hodně úspěchů i trpělivosti v další práci s mládeží.

Více informací naleznete na http://www.sportbezpredsudku.cz/

 

 

Marek Švíř

 

 

 

 

Ragby CZ > Startuje nový ročník Sportu Bez Předsudků