Sportovní ředitel klubu

24.1.2012

Dalším z kroků ČSRU za zkvalitnění ragby je vytvoření pozice sportovního ředitele v každém českém klubu. Vysvětlení, k čemu sportovní ředitel je, zde přinášíme.

Kdo jsou sportovní ředitelé?

Sportovní ředitelé, dříve nazývaní šéftrenéři, mají na starosti vedení celého sportovního úseku klubu.

director_2.jpgdirector_4.jpgdirector_of_rugby.jpgdirector_of_rugby_2.jpg

Sportovní ředitelé se často rekrutují z bývalých hráčů: Kingsley Jones, Richard Cockerill, Jim Mallinder, Steve Diamond.

Sportovní ředitel je vlastně „výrobním ředitelem“. Člověkem, který vymýšlí, řídí a vyhodnocuje produkt, který daná společnost nabízí. V našem případě je tou společností klub a produktem je ragby.

Sportovní ředitel musí umět nejen organizovat, ale zároveň ragby rozumět, musí být inovativní a kreativní. To se neobejde bez znalostí, které se opírají o nejčerstvější vědecké výzkumy na sportovním poli.

Musí být schopen se inspirovat, ne ovšem slepě kopírovat, v jiných sportech. Například lední hokej je ragby v lecčems podobný sport, ale zároveň i velmi odlišný.

Může tedy ragbyový trenér okopírovat přípravu hokejistů, pokud ví, že hokejista během zápasu pracuje s hodnotami laktátu kolem 12 mmol/litr, zatímco ragbista s hodnotami 8mmol/litr atd.?

Sportovní ředitel tedy nemůže být „pouhý“ logistik, sportu musí skutečně rozumět. Sportovní ředitel ovšem nemůže dělat vše, na spoustu věcí by měl mít odborníka/y, se kterými by měl být schopen diskutovat, jasně jim specifikovat, co by od nich potřebovat, a zároveň umět vyhodnocovat jejich práci.

Sportovní ředitel zastupuje a reprezentuje klub po sportovní stránce nejen v médiích, ale i na různých pracovních seminářích jak klubu, tak i svazu, kde ve spolupráci s ostatními sportovními řediteli a zástupci svazu vedou věcnou diskuzi, na základě jejíchž odborných argumentů vznikají postupy a plány na dosažení cílů.    

Proč kluby sportovní ředitele potřebují?  

Sportovní ředitel je ten, kdo vytváří sportovní koncepci klubu. Stejně tak, jako nemůže ve škole probíhat výuka bez osnovy, nemůže klub efektivně fungovat bez sportovní koncepce. K té je potřeba, aby styčná osoba byla schopna diagnostikovat, v jaké situaci se klub nachází, určit kde by klub chtěl být a jak toho dosáhnout.

Důvodem, proč některé kluby jsou dávány za příklad a jiné méně, je právě sportovní ředitel.

Proč jsou tak oslavovány fotbalové kluby Barcelony a Arsenalu, nebo celý španělský fotbal?

Proč dnes v ČR žehráme na chybějící střediska vrcholového sportu?

Protože tyto subjekty měly a mají jasnou direktivu, zpracovanou koncepci výchovy od A do Z.

Tato koncepce se ovšem zakládá na jednotné filozofii, na principech, které jsou praktikovány od těch nejmenších až po profesionální sport. Garantem toho je právě sportovní ředitel.

Sportovní ředitel by měl tedy umět definovat, jak chce hrát, měl by vědět, jaké typy hráčů chce, vybrat si k tomu vhodné trenéry a vytvořit s nimi vhodné postupy v oblasti kondiční, psychické, technické a taktické s ohledem na věkové charakteristiky jednotlivých kategorií.

Sportovní ředitel je také styčným důstojníkem pro své trenéry vzhledem k jejich dalšímu vzdělávání. Umožňuje jim školení a/či je sám školí. Tak zaručuje stále vyvíjející se dynamická proces, který nejen reaguje na světové trendy, ale umí je i předvídat.  

Jak se stát akreditovaným sportovním ředitelem?

Sportovním ředitelem se člověk stává tím, že mu tuto funkci klub nabídne.

Akreditovaným sportovním ředitelem se člověk stává po absolvování školení pro sportovní ředitele (a jeho druhé části) připravené Trenérskou akademií ČSRU.

Výhodou akreditovaného sportovního ředitele je ten fakt, že klub ví, jaké jsou jeho kompetence. Akreditovaný sportovní ředitel je tedy určitou garancí smysluplné práce celého klubu po sportovní stránce.

Akreditovaný sportovní ředitel bude školen v těchto kompetencích:

  • Sportovní projekt klubu
  • Herní projekt
  • Projekt výchovy hráčů
  • Tréninkový projekt
  • Vedení trenérů a ostatních kádrů
  • Umění školení
  • Komunikace + IT

Celé školení proběhne ve 2 úrovních. Jedna úroveň se týká výuky, která formu 3 modulů, vždy po 1 dnu. Druhá úroveň spočívá v samostatné práci mimo moduly. 

redakce, s využitím materiálu od sportovního ředitele ČSRU Martina Kafky

Ragby CZ > Sportovní ředitel klubu