Školení trenérů v Říčanech

20.7.2011

O víkednu 16.-17.7.2011 proběhl v Říčanech trenérský kurz 3A se závěrečným testem, jeden ze dvou kurzů, který společně s praxí je nutný k získání licence trenéra 3. třídy.

Školení v rámci cyklu vzdělávání trenérů organizovala ragbyová Trenérská akademie, přednášeli Jan Macháček, Filip Vacek a Hanka Schlangerová. Zúčastnilo se celkem 39 trenérů z většiny klubů Čech i Moravy napříč všemi věkovými kategoriemi. 

Přednášky i praktická civění a hry probíhaly vždy od časných ranních hodin až do šesti hodin odpoledne. Na konec kurzu psali všichni individuálně závěrečný test. Do dalšího kurzu musí každý frekventant napsat samostatnou práci na dané téma, připravit se teoreticky i obstát v praktické části. Potom ho čeká další dvoudenní školení 3B a obhájení licence trenéra třetí třídy. 

Teorie byla zaměřená na základy sportovního tréninku, herního systému, popisu standardních situací a hry bezprostředně po nich, dále byla přednášena pedagogika, psychologie i zdravověda. V praktické části byly potom vysvětlovány a předváděny různá cvičení a hry pro jednotlivé věkové kategorie hráčů ve skupinách trenérů těchto kategorií. 

Školení proběhlo v pohodové atmosféře, ve vnímatelném studijním tempu i zvládnutelných ragbyových cvičeních. Všichni zúčatnění jej hodnotili kladně, jak průběh a obsah školení, tak i jeho zajištění. Poděkování patří zejména všem třem školitelům za věcnost školené látky i přátelský přístup a obsluze baru za pohostinnost i výdrž během kurzu po oba dva dny.

 

JBO

Ragby CZ > Zprávy > Trenérská akademie > Školení trenérů v Říčanech

právě se děje

soutěže

 načítám...