Rozpis celostátního přeboru juniorů

5.9.2006 PRO SEZONU 2006 - 2007

Pořádající složka: ČSRU

A - Všeobecná ustanovení

 • 1.Název soutěže: Celostátní přebor juniorů - ročník 2006-2007
 • 2.Řízení soutěže: STK ČSRU (dále jen STK)
 • 3.Pořadatel: Kluby a oddíly rugby uvedené v rozlosování na 1. místě.
 • 4. Termíny:

Podzim 2006:

17. a 28. září, 01., 22. a 29. října, 05. a 12. listopadu. NT:17., 19. a 26. listopadu

Jaro 2007:

15., 22. a 30. dubna, 13., 20. a 27. května, 03. června, NT: 10. a 17. června

 • 5.Místo utkání: Hraje se na hřišti pořádajícího klubu dle rozlosování.
 • 6. Účastníci soutěže:

1. JIMI RC Vyškov

2. RC Slavia Praha

3. RC Tatra Smíchov

4. Rugby Club Říčany

5. RC Sparta Praha

6. Sokol Mariánské Hory

7. Rugby Club Přelouč

8. Rugby Club Bystrc

 

 • 7. Pořadí utkání:

Podzim 2006: Podle Bergerových tabulek pro 8 mužstev sedm prvních kol.

Jaro 2007: Sedm kol odvety.

 • 8. Hospodářské náležitosti: Kluby startují v soutěži na vlastní náklady.

B - Všeobecná ustanovení

 • 9. Předpis: Hraje se dle platných pravidel rugby,jejich doplňků,platného SŘR ČSRU a jeho doplňků a dále ustanovení tohoto rozpisu.
 • 10.Startují: Hráči,junioři ročníky 1988 a 1989. Dále mohou startovat hráči. kteří ke dni utkání dovršili věk 16 let (dle čl.131 SŘR).Hráči mladší 16 let mohou startovat pouze tehdy,splní-li podmínky dle článků 140, 141,142 SŘR.
 • 11.Podmínky účasti pro klub: Klub musí splnit podmínky čl.34,35,36,38 a 40 SŘR.
 • 12.Systém soutěže: Hraje se dvoukolově,každý s každým dle čl. 26,27,28,29,30,31 a 26 SŘR.
 • 13.Hodnocení výsledků: Dle článku 115 a 121 SŘR.
 • 14.Hlášení utkání: Podle čl. 67 SŘR písemně doporučeně nejméně 12 dnů před termínem utkání. A to soupeři,STK ČSRU (STK ČSRU,Pekařství Frydrych, Černokostelecká 619, 25101 Říčany, Fax: 323631705

E-mail: stk123@quick.cz), rozhodčím a případnému komisaři. (Apelujeme na sekretáře, aby v rámci lepší informovanosti zasílali hlášenky dříve než 12 dní před utkáním !)

 • 15.Hrací den: Řídí se dle čl.74 a 75 SŘR. (Povinně neděle)
 • 16 Ubytování soupeře a rozhodčího: Podle článku 45 SŘR odst. 9.
 • 17.Námitky: Podávají se a vyřizují dle čl. 151,152,153,154,155,156,163 a 164 SŘR.
 • 18.Hodnocení soutěže:

Soutěž je hodnocena dle čl. 116 SŘR odst. 1.

 • 19.Titul a ceny: Vítěz soutěže získává titul "Mistr České republiky v rugby juniorů pro rok 2007."

Prvá tři mužstva dostávají pro hráče medaile.

20.Zápis o utkání: Pořadatel připravuje před utkáním jeden výtisk.Ten je povinen řádně vyplněný oběma týmy a pořadatelem odevzdat do šatny rozhodčím nejméně 20 minut před výkopem utkání.

21.Důležitá upozornění: Kluby jsou povinny zaslat vždy po I. a II. polovině soutěže celkové hodnocení soutěže a výkonů jednotlivých rozhodčích formou písemné zprávy! Termín odeslání: do 15 dnů po ukončení daného období.

V utkání CPJ je povoleno střídat 7 hráčů včetně prodloužení.

Před utkáním uvede vedoucí mužstva do zápisu jména 22 hráčů nominovaných pro utkání( 1 - 15 základní sestava dle postů + 7 náhradníků).

22. Vítěz CPJ 2005-06: JIMI RC Vyškov

 

 

Jiří Štuksa

předseda STK ČSRU

Říčany 03.09.2006

Ragby CZ > Zprávy > Mládež > U19 - Junioři > Rozpis celostátního přeboru juniorů