RAGBY nebo RUGBY?

22.1.2005 Zamyšlení nad tím, jak psát správně název našeho sportu

Náš web najdete pro jistotu na rugby.cz i na ragby.cz.Náš web najdete pro jistotu na rugby.cz i na ragby.cz.
Náš web najdete pro jistotu na rugby.cz i na ragby.cz.

Od počátku devadesátých let často diskutujeme, zda se má ragby psát v češtině jako "ragby" či "rugby". Jelikož si to dnes každý píše jak chce, rozhodli jsme se věnovat názvu celý článek. Rádi též přivítáme vaše názory.

Pokud se podíváte například na poslední zápis ze zasedání výboru ragbyové unie, uvidíte výrazy jako "rugbista", "rugbyový". Svaz se sám nazývá Česká Rugbyová Unie, ale v dokumentech používá "ragby" i "rugby".

Jazykovou schizofrennost svazu dokresluje i nepochopitelná zkratka ČSRU, ale to je jiný příběh.

Podle mě by se slovo "rugby" a podobně odvozená slova v češtině takto psát neměla.

Jedním důvodem je uvedení v pravidlech českého pravopisu, která udávají "ragby", "ragbista" a nikoliv verze s "u". Pokud se nechceme smířit s touto autoritou, musíme se pátrat dále.

Druhým důvodem je hezká a praktická vlastnost češtiny, kterou zavedl Jan Hus v patnáctém století. Totiž, že každý zvuk, který vyslovujeme má svoje písmenko.

Pokud ovládáte víc jazyků, zejména angličtinu, pak víte, že je tato vlastnost nedocenitelnou pomůckou. Přestože jsem žil v anglofonním i frankofonním prostředí, dodnes nevím, jak se mnoho slov správně vyslovuje a mám problémy se slovy, která jsem nikdy neslyšel, jen je viděl napsány.

Na druhou stranu ruština je podobně jako čeština fonetická, a problémy s výslovností, pokud se naučí azbuku, má málokdo. Bez Husovy úpravy by čeština dnes vypadala jako polština, která stále používá spřežky.

Slovo "ragby" je v různých jazycích vyslovováno různě. V Anglii samotné je to různé, na severu říkají více U, na jihu spíše A. Francouzi vyslovují "rüdby", Rusové "regbi".

Správná anglická výslovnost podle Oxfordského slovníku je ['rΛgbI], kde Λ je neznělé A, tedy je blíže zvuku "A" nežli "U". To je asi hlavním důvodem, proč se do češtiny zaneslo jako ragby.

Všimněte si, že slova RUGBY, RUGBISTA a RUGBYOVÝ většinou používají lidé, kteří nejsou silní v jazycích. Proč? Ze stejného důvodu, proč někteří čeští manažeři používají anglická slova. Přijde jim totiž, že původní název čeština komolí a tím jakoby přichází o světovost.

Mám za to, že se rozhodně nemáme za co stydět. Když někdo ze zahraničí vidí český text a v něm "ragby" s "a", tak si o nás určitě nemyslí, že jsme méněcenní a máme jazyk popletený.

Naše sebevědomí vůči ostatním federacím musíme budovat jinak, nežli rádoby světáckým přebíráním slov.

Pokud používáme slovo "rugby" s "u" v českém prostředí, pak jej doporučuji používat jen v této formě a zejména samostatně. Týká se to zejména plakátů, názvů internetových domén. V angličtině je samozřejmě nutné psát rugby.

Když tu píšeme o názvu, připomeňme fakt, o kterém neví všichni, že "ragby" vlastně není názvem sportu. Ragby dostalo v devatenáctém století název od anglického města Rugby, kde se vyvinulo z jedné školní verze kopané.

V angličtině se tedy náš sport jmenuje "Rugby Football", v překladu "fotbal města Rugby". Proto se mnoho klubů v Británii i jinde jmenuje RFC, například Bracknell Rugby Football Club, na Zélandu dokonce jen FC, například Pirates Football Club.

Novozélanďani a Australané podobné problémy neřeší. Našemu sportu prostě říkají football.

Honza Macháček

Ragby CZ > RAGBY nebo RUGBY?