Blog KŠ: Ragby je společenský sport

7.2.2012 blog Karla Ševčíka

Ragby jako sport vzniklo v 19. století, podobně jako všechny další důležité sporty, na území Spojeného království Británie. V dnešní době je ragby rozděleno na několik druhů, ale personálně nejobsáhlejší "union", které známe my, tvoří až 85% všech ragbyových hráčů po celé zeměkouli.

derby Sparta - Slavia z roku 1931
derby Sparta - Slavia z roku 1931

V jeho rámci se hraje profesionálně, poloprofesionálně i amatérsky. Nástup profesionálního ragby union se datuje od 26.8.1995, po světovém poháru v Jižní Africe.

První profesionální soutěží bylo tzv. Super 10. posléze Super 12 a dnes Super 15. Byla vytvořena uniemi Austrálie, Jižní Afriky a Nového Zélandu jako odpověď na přetahování nejlepších amatérských hráčů do profesionální soutěže Ruperta Murdocha v Rugby league, která nakonec nevznikla.

Super Rugby bychom mohli přirovnat ke kanadskoamerické NHL, kde se celkem 15 regionálních velkotýmů z Jižní Afriky, Austrálie a Nového Zélandu během 4 měsíců uchází o titul nejlepšího klubového družstva jižní polokoule.

Na vznik této plně profesionální soutěže musela reagovat i mezinárodní ragbyová federace IRB (International Rugby Board), ale i domácí federace vyspělých ragbyových velmocí.

Na severní polokouli vznikly domácí profesionální soutěže v Anglii, Irsku, Skotsku, Walesu, Francii a později i Itálii. Nad nimi také vznikly poháry, které dnes známe jako Heineken Cup a Challenge.

finále TOP 14 ve Francii
finále TOP 14 ve Francii

Ragby, na rozdíl od fotbalu, se kterým má společné kořeny a podobné pravidla, se však od počátku prezentovalo jako sport společenských elit.

Rozvíjelo se jako součást výchovy na prestižních universitách a školách. Tato skutečnost vydržela tomuto sportu do dnešního věku a i když se ragby již plně rozšířilo do všech společenských skupin různých národností, zemí, etnik a náboženských či společenských kultur stále u něj nacházíme tzv. společenský kodex chování, jež všechny hráče zavazuje především k disciplíně, respektu a hře ve smyslu pravidel - fair play.

Škoda jen, že u nás v České republice vnímáme ragby pouze jako sport a tento kodex chování vnímáme jen u zahraničních anglicky a francouzsky mluvících týmů, které k nám na svých poznávacích tripech zavítají. Tyto atributy se totiž promítají nejenom do samotné hry, ale především do přístupu k ragby jako takovému.

Na seriózní úrovni jsou hlavně středoškolská a vysokoškolská družstva, která k nám zavítají.

Je třeba si připomenout, že ragby na ,,ostrovech‘‘ platí společně s atletikou, veslováním, pozemnímu hokeji ke sportům, které mají za cíl formovat mladého jedince v kolektivu.

Hlavní přínos ragby je tedy především ve formování člověka, kde má za úkol podzvednout vlastní individualitu každého jedince, ale také podpořit smysl pro odpovědnost vůči kolektivu a stanovenému cíli.

 

Motto sportovního Lycea v Lyonu
Můžeš být vynikající ragbista, můžeš být i Mistr světa, můžeš být i profesionální hráč, ale nebude na škodu, když budeš vzdělaný a inteligentní člověk.

 

V České republice jsme bohužel na tyto základní principy během našeho vývoje pozapomněli a ragby vnímáme pouze a jen z jeho sportovní stránky. Většinu z nás zajímají pouze dosažené úspěchy, výsledky a již nesledujeme, jakými cestami se k nim ubíráme.

Ragby v České republice dle mého mínění stagnuje především z důvodu, že mu chybí tzv. společenský kredit, který se nám nepodařilo za naši dlouhou historii nastolit. Nejblíže jsme k ní měli po roce 1989.

Kdy bylo ragby vnímáno jako sport pro jen určitou elitní skupinu a tudíž jsme mohli na této skutečnosti stavět. Nicméně nedostatek zkušeností a dlouhodobé vize, ale také klubové zájmy se podepsaly na nynějším stavu českého ragby.

 

Karel Ševčík

Ragby CZ > Komentáře > Blog KŠ: Ragby je společenský sport