Ragby a olympiáda

26.6.2003 Představitelé českého ragby navštívili Český olympijský výbor

V úterý 24. června se sešli v sídle Českého olympijského výboru představitelé České rugbyové unie s místopředsedou ČOV dr. Františkem Dvořákem, sportovním ředitelem ČOV Janem Hrdinou a Emanuelem Řehořem. ČSRU zastupovali prezident Eduard Krützner, gen. sekretář Juraj Rázga, předseda Organizační komise Milan Rázga a Dušan Macháček.

Setkání se uskutečnilo v souvislosti s nastávajícím 115. zasedáním Mezinárodního olympijského výboru příští týden v Praze, na kterém by se mělo hovořit i o zařazování dalších sportů na program OH. Jak již bylo několikrát oznámeno, naše rugbyová světová IRB usiluje již několik let o zařazení ragbyových sedmiček do programu Letních OH. Naposledy se hrál olympijský turnaj v ragby na OH v roce 1924.

Prezident Krutzner i další z ČSRU informovali představitele ČVOV o rozvoji ragby v Evropě i ve světě, ale i o úspěších a problémech našeho českého ragby.V nejbližších dnech předá ČSRU Českému olympijskému výboru naše stanovisko a doporučení pro zařazení ragby sedmiček do programu OH.

Příležitost pro rozvoj studentského ragby u nás.

Místopředseda ČOV František Dvořák ocenil výsledky naší mužské reprezentace v rámci Mistrovství Evropy. Zároveň nabídl naší Unii, jako předseda Vysokoškolského sportu ČR, konkrétní spolupráci při oživení a rozvoji ragby na našich vysokých školách.

A to i v souvislosti s připravovaným univerzitním mistrovství světa v ragby v příštím roce. Předběžně bylo dohodnuto zorganizovat po letošních prázdninách seminář pro představitele českých akademických sportovních klubů a tělovýchovných kateder VŠ. Za ČSRU se ke konkrétní spolupráci na této akci přihlásil Milan Rázga.

Výzva nejvyššího představitele českého univerzitního sportu je vynikající příležitostí pro naše ragbyové hnutí v řadě českých a moravských měst, kde spolu sídlí ragbyové kluby i vysoké školy!  

dm

Ragby CZ > Ragby a olympiáda