První z ohlašovaných změn pravidel při mlýnech vstoupí v platnost 1. 1. 2007

7.12.2006 Nová pravidla IRB

Zejména s ohledem na zdraví hráčů se IRB rozhodla pro změny pravidel tak, aby při vázání rojníků do mlýnů a jejich provádění maximálně ochraňovalo zdraví hráčů. Po diskuzích mezi bývalými i aktivními hráči vstupují první změny v platnost od ledna příštího roku.

Celkové zaměření změn směřuje k posílení současné úpravy pravidel - tj. rovný tlak, nenabíhání, bezpečné vázání. Posuďte sami, zda nová pravidla nějakým dramatickým způsobem změní tvář hry.

Změnu povolil Výbor IRB na základě doporučení zdravotní komise IRB. Tato změna se odrazí především ve 4 fázích vázání - "crouch, touch, pause, engage" (skloň se, dotkni se, klid, važ se) pro všechny kategorie hráčů a soutěžní úrovně od 1. 1. 2007.


Nové znění bodu 20.1 (h):
Rozhodčí zavolá "crouch" a potom "touch". První řada se skloní a pilíři se dotknou vnější rukou vnějšího ramene svého soupeře. Potom pilíři stáhnou ruku zpět. Rozhodčí zavolá "pause". Po "pause" následuje pokyn "engage". První řady se po tomto pokynu mohou vázat. Pokyn "engage" není povelem, ale znamením, že se uskupení může svázat, pokud jsou hráči připraveni.

Prohřešky:
20.1 (g) Hlava každého hráče musí být výše než jeho kyčle.
Trest: volný kop.

20.1 (h) Rozhodčí dá pokyn "crouch"
- první řada se neskloní.
Trest: volný kop

První řady se skloní a pilíři se dotknou vnější rukou ramene soupeře. Potom se opět pustí.
- pilíři se nedotknou nebo dotknou na nesprávném místě nebo chytnou soupeře
Trest: volný kop

Rozhodčí dá pokyn "pause" následuje "engage".
- první řada se váže předčasně.
Trest: volný kop

20.1 (j) První řady nesmí mezi sebou zvětšovat vzdálenost a nabíhat do sebe. To je posuzováno jako nebezpečná hra. Trest: trestný kop.

20.1 (k) Dokud není míč vhozen do mlýna musí celé uskupení stát a jeho osa střetu být rovnoběžná s brankovými čárami. Ani jeden tým nesmí uskupení přetlačovat z místa určeného k vhazování před vhozením míče.
Trest: volný kop.

20.3 (a-d) Nesprávné vázání pilířů a mlynářů.
Trest: trestný kop.

20.5 (a) Okamžitě po svázání musí být míč bez zbytečného prodlení vhozen do mlýna. Mlýnovka musí vhodit míč hned poté co jí k tomu dá rozhodčí pokyn.
Trest: volný kop.

20.6 (d) Mlýnovka musí vhodit míč do středu mlýna.
Trest: volný kop.

Na stránkách iRB.com se můžete podívat na videosekvence uakzující, jak budou pravidla vypadat v praxi.

 

 

 

petrovice.rugby.cz

Ragby CZ > První z ohlašovaných změn pravidel při mlýnech vstoupí v platnost 1. 1. 2007