Prezident ČSRU Telička píše otevřený dopis předsedovi ČSTV ohledně situace ve společnosti Sazka

20.10.2009

Prezident ČSRU Telička píše otevřený dopis předsedovi ČSTV ohledně situace ve společnosti Sazka

Naskenováno z dopisu, který byl rozeslán v kopii ČSRU na všechny ragbyové kluby v ČR i dalším organizacím.

CZECH RUGBY UNION
Founded 1926

V Praze, dne 20.10.2009


Ing. Vladimír Srb.
Předseda ČSTV

Pane předsedo,

Již určitý čas zamýšlím se na Vás obrátit a dotázat se na několik, dle mého názoru, velmi podstatných skutečnosti a aspektů. Současné mediální pokrytí situace kolem akciově společnosti Sazka a Sazka Arény můj záměr pouze urychlilo

Očekával bych od Vás, nejvyššího funkcionáře ČSTV a statutárního zástupce hlavního akcionáře v představenstvu uvedené společnosti. že se v dané věci vyjádříte, pokud ne veřejně, tak alespoň dopisem na předsedy svazů a regionálních struktur ČSTV.

Dosud se tak nastalo Logicky od Vás neočekávám, že se budete vyjadřovat ke všem aspektům nastalé situace, neboť některé z nich mají vnitropolitickou dimenzi, ale mlčení a nečinnost je druhým extrémem.

Nemusím zdůrazňovat, že současný stav věci rozhodně neprospívá českému sportu a tělovýchově, a to již nejen po mentální stránce, nýbrž také reputačně. Uvítal bych proto, abyste situaci osvětlil. Mj. i perspektivu obnovení finanční podpory jednotlivým svazům a organizacím.

V médiích je uváděno, jak Sazka podporuje český sport, avšak musím konstatovat, za v letošním roce došlo k totálnímu a fatálnímu kolapsu.

Mohu uvést, že alespoň z hlediska ČSRU, tvrzení uváděná v některých médiích, ať již jimi zkreslená, či věrně reprodukovaná, absolutně neodpovídají skutečnosti. Předpokládal bych, že předmětné uvedete na pravou míru.

Přestože jde o problém zásadního charakteru pro mnohé svazy, ČSTV a Vy osobně, jen mlčíte a podle všeho nekonáte. Žádám Vás proto, abyste mé a další kolegy věrně seznámil se situaci a sdělil, co jste, coby člen představenstva společnosti Sazka a.s. udělal v tomto ohledu ve prospěch ČSTV, k nápravě situace a při hledání alternativních řešení,

Nechci předjímat a tvrdit, že se situaci dalo zabránit, že došlo k zásadnímu selháni, ale chci být informován a chci mít pocit, že zástupce ČSTV v představenstvu Sazka ošetřuje zájmy ČSTV jako celku, jakož I jednotlivých svazů.

Bohužel, ani nejsem informován, ani nemám takový pocit. Žádám o urychlené zjednání nápravy Uvítal bych rovněž vysvětleni, jaké jsou příčiny toho, že Sazka neplní své závazky, a byl bych přitom rád, aby se současná recese nebrala jako rukojmí.

Pane předsedo, dovolte mi zmínit další otázku. Čirou náhodou jsem na ČT 4 registroval prezentaci koncepce (bohužel nemohu sdělit její přesný název, protože jsem ze strany ČSTV ani nikoho dalšího neobdržel žádné informace), v jejímž vypracováni se angažovaly ČSOV a MŠMT.

Postrádám jakoukoliv informaci o předpokládaném dalším vývoji a postupu. Nechám stranou podle jakého klíče byli účastníci této akce vybíráni a jak se ČSTV na ni podílel ti nepodílel.

Zajímá mě spíše, jak a kdy se bude ČSTV ke koncepci vyjadřovat. Zajímá mě to o to více, že ragby se nově stalo olympijským sportem. Předmětnou koncepci považuji za natolik zásadní, že bych byl rád za profesionálnější a komunikativnější přistup.

Přitom víte velmi dobře, že jsem byl společně s kolegy z ČSRU připraven se angažovat a o věci jsem také jednal s bývalým ministrem Liškou Věřím, že i další svazy rády přispěji Jisté si vzpomenete na má vystoupeni na valných hromadách ČSTV a také na skutečnost, že mě před časem navštívili ve věci koncepce generální sekretář a místopředseda ČSTV.

Pane předsedo, s politováním konstatuji, že celková situace je velmi neutěšená, a ta se vyjadřuji velmi diplomaticky. Buď jen nejsem dobře informován, nebo ČSTV v dané situaci vůbec nefunguje a je ve vlaku události a jiných subjektů.

Zásadních poznámek a připomínek bych mohl mít mnohem vice. Obávám se rozkladu se všemi souvisejícími dopady. Prosím proto, abyste mé a další kolegy informoval, abyste komunikoval. Nevylučuji, že mé výtky vyargumentujete. Budu jedině rád. Pokud nikoliv, zvažte, prosím, zda konáni volební VH ČSTV v řádném jarním termínu není jen prodlouženi nežádoucí agónie

S pozdravem,

Pavel Telička

Zátopkova 100/2
160 17 Praha 6
Czech Republic

Ragby CZ > Prezident ČSRU Telička píše otevřený dopis předsedovi ČSTV ohledně situace ve společnosti Sazka

právě se děje

soutěže

 načítám...