Old Boys Praha hlásí, radí, informuje

3.7.2002 Výrazné vítězství veteránů nad Německem

Vybrali jsme ze zápisu Old Boys Praha č. 97 ročník XIV - č. 8/2002 -

Důležité !

*) Byli jsme osloveni vice-presidentem nově založeném Europaen Golden Oldies Rugby Committe (EGORC) Marko Protegou (Haidelberg, Germany), jmenovitě president Petras, s nabídkou podílet se na řízení evropské sekce veteránů na zastupování zájmů za Českou republiku. Výbor OBP rozhodl nábídku akceptovat a Slávka Petrase nominovat.

*) Plánovaný turnaj „III. ročník Oldies Goldies Prague 2003„ (červen) k výročí 15-ti letého trvání OBP je ve stádiu příprav (viz inter. stránka oldboys.rugby.cz)

a) Na zasedání EGORC ve Splitu byli pověřeni organizováním 7. Europského Rugby Festivalu 2004 Vilnius (Litva) a Verona (Italie). Po odřeknutí nominovaných jsme byli požádání o převzetí organizace tohoto Festivalu v Praze. Čekáme nyní na „The Criteria „ kde jsou požadavky pro po-řádatele Festivalu (zašle výkonný výbor). Po jejich obdržení zvážíme své možnosti a rozhodne-me se. Lepší by to bylo až po našem turnaji v červnu 2003, to budeme vědět jak to zvládáme. Mám ale pochybnosti, zda to pro EGORC nebude příliš pozdě. Uvidíme. Budeme průběžně informovat o novinkách a vývoji „situace“.

a) Běžně řídí činnost klubu výbor OBP, ovšem příprava a organizace turnaje je pořádný „krajíc“ a „ukusovat“ z něj musíme všichni. Vyzývám členy OBP k aktivní spolupráci již nyní, každý pos-třeh, rada, zkušenost co se týče organizace a pod. je vítána. Víc hlav víc ví!

LICENCE !

*) Každý člen OBP musí mít licenci ČSRU. Jsou dvě možnosti :

- pokud platí člen OBP příspěvky v mateřském oddíle, je povinností oddílu licenci za něj řádně zaplatit ČSRU a zároveň jej informovat a předat mu potvrzenou licenční legitimaci (každý rok)

- členové pouze OBP platí licenční poplatek klubu OBP a ten platí za něj licenci ČSRU, dtto.

V podstatě je to stejné, ale dle počtu licenčních členů přiděluje ČSRU finanční prostředky na činnost klubu, zároveň oddíly dle počtu členů čerpají příspěvek od Pražské Tělovýchovné Unie.

Výbor OBP preferuje členství v mateřském oddílu (před členstvím v OBP) a neklade si žádné nároky s tím spojené a což je to podstatné, finanční požitky.

Ovšem v rámci objektivního posuzování počtu členské základny klubu OBP se musí vzít v potaz, že sportovní vyžití členů se uskutečňuje v rámci OBP a tento fakt by ČSRU neměla opomíjet!

Výbor požádá sekretariát ČSRU (znovu) o seznam zaplacených licencí v jednotlivých oddílech, tak se zprůhlední dosud nepřehledná situace a to ku prospěchu všech.

Určení garanti v jednotlivých klubech : Sparta-Turek, Tatra-Jersák, Praga-Livers, Slavie- Bělo-

hlávek, Říčany-Frydrych, Vyškov-Chomoucký, Zlín-Vavrouška, Petrovice + ostatní (Pragis a

pod) Jadrníček. Koordinuje výborem OBP pověřený Jadrníček, termín vyřízení do 15.září 2002.

Licence na rok 2002 - 700,- Kč - placeno má 81 licenčních členů

TA (20) Petras,Kapetanovič,Jersák,Žitný,Novák,Žitná,Bartoš,Paulík,Forgač,Čížek,Denke,Olič,Sekyra,Moulis, Polach,Jágr, Goldbach Golan,Fanta,

Houžvíček ***

SP (11) Trča,Vosátka,Turek,Sluše,Slušová,Kourek,Zadák,Mičke,Vysoký,Vacek,Zelenková ***

ŘÍ ( 9) Havlíček,Němeček,Matějka,Frydrych,Frydrychová,Kovrč,Nádeníková,Hruschka,Babiš ***

PRA ( 9) Livers,Kodytek,Pošík,Šťastný,Říha,Pavlovský,Bárta,Parkos,Syrový ***

Pragis ( 8) Stokláska, Brožek,Vojtíšek,Černý,Řehák,Chabr,Donát,Stibůrek

PE ( 8) Čihák, Veselý,Průša,Mansfeld,Jadrníček,Říha,Žáček,Valášek

SL ( 5) Světlý,Miřácký,Bělohlávek,Veselý,First ***

MO ( 4) Skotnica,Chomoucký,Vavrouška,Voděra Evropa – zámoří

HU ( 4) Hronec,Oškrdal,Šípkovský,Žák Wiena Celtic -(0) USA (0) Austrálie ( 2)) Anne a Jan Staška

Norrkoping – Časta,

Jak platit : ČSOB, Masarykovo nábř. 2,Prana 2, - číslo účtu : 3699283 /0300 - uveď : jméno, rodné číslo

SPORTOVNÍ ZPRÁVY !

ČESKÁ REPUBLIKA - NĚMECKO (výběr SRN jih)

historicky první mezistátní veteránské utkání týmu ČR nad 40 let na našem území - odveta 22.června (so) 52 : 5 (12 : 0, 24 : 0, 16 : 5)

*) Příprava : Proběhla důkladná, až příliš. Jarní „povodeň“ převážně anglických mladíků, zápas týden co týden (i dva), takové zatížení mnohé z nás notně pocuchalo, jak po těle (zranění), tak i po duši (to z dosažených výsledků)! Následovaa účastl 6.ročník EGOF (European Golden Oldies Festival) ve Splitu - žádná procházka, odehráno dalších 5 zápasů. Důsledek, několik opor týmu - nepoužitelní.

Nominace : Na poslední chvíli před utkáním (cca týden) požadavek z Německa, máme moc zraně-ných, povolte účast 5-6 hráčů nad 35 let. Jasný záměr soupeře, omlazení může zajistit slušný výsle-dek! Nu co, povoluje se. I nám začala sháňka po vhodných hráčích pod stanovenou hranicí (40), účast přislíbilo několik borců (ukázalo se, samí slibotechny, ani telefonovat neumí..). Pouze jeden, za to parádní pan rugbista (nebylo by divu, kdyby za předvedené výkony v extra lize aspiroval na rugbis-tu roku) - Mirek Fuchs, slíbil a přišel. Zapasu se zúčastnili hráči z 9-ti klubů (Němci stavěli tým z 8-mi)

Hráli : Dragon Brno(2)- Dosedla,Valášek, Vyškov(2)-Chomoucký,Alan,Olomouc-Řihák,Petrovice - Veselý,AC Iuridica(2)-Hronec,Žák,Slavie-Světlý, Praga(4)-Š´tastný,Pošík,Kodytek, Fuchs, Sparta (5)- Jágr,Kourek,Vysoký,Zadák, Zeiner,Tatra(7)-Jersák(kapitán),Vítek,Houžvíček, Kapetanovič,Jágr, Mašín, Petras. Koučování utkání se úspěšně ujal Livers (zraněn). celkem 25

Utkání : Ve 14.30 slavnostní zahájení presidentem Petrasem a zaroveň moderátorem, následovalo vztyčení státních vlajek, přivítací slovo vicepresidenta ČSRU Frydrycha, presidenta RC Konstanz a organizátora Holka, který pronesl též zdravici za presidenta regionu B.W p. Bacha (prac. zaneprázd-něn), zazněly hymny, následovalo představení hráčů (uf,uf, tu se zasekl moderátorský novic Petras, ne a ne si vzpomenout na křesní jméno Póši, jeho „okénko zasklila“ nápověda, dodatečně díky).

Domluveno 3x20 min, bez kopání mezi dvaadvacítkami, bez zvedání v autech. Sestava soupeře opět pestrá, nastoupili naturalizovaní - Welšan, Novozélaňdan, Samojčan, Skot a Švýcar. Velmi dobře řídil Nešpor, na lajně Němeček (upozorňoval na každý náš „prohřešek“ proti pravidlům - bonzoval o 106.)

Nic nepomohlo soupeři omlazení (ani bonzování pomezního), dobrou hrou celého našeho týmu jsme zlomili soupeřův počáteční odpor a snahu o dosažení bodů. Co říci k našemu výkonu? Výsledek mlu-ví za všechno! Jak moravští orli, tak pražská parta podali obstojný výkon. Soupeř chválil naši souhru, nu, nebyla špatná, dařilo se. Svědčí to o tom, že každý jeden věděl co má hrát a umí. To pak netřeba kecat a „poraděnkovat“ kolem. Jersák to měl pevně v rukou. Ani nám nechtěli věřit, že je porazil tým, v jehož řadách byl pouze jeden pod limit (Fuchs 38), šest přes padesát (Vysoký 51,Jersák,Šťastný 52, Světlý 53, Kapetanovič 54, Kourek 58) a Zadák (60) a Petras (63). V týmu soupeře 5 pod limit (nejmladší 37), pouze tři přes 50 a jeden 60. Potvrdilo se, když se šikovně skloubí mládí a zkušenost - jde to a nedře to! Fandíme si, co? Nakonec v 2003 v Německu bude možnost to potvrdit! Do třetice!

Nelze se nezmínit o Říhákovi, jeho přístup si zasluhuje obdiv. Vlakem z Olomouce a „zasekanou“ Prahou, (ani nestihl zahájení), odehrál na plný céres zápas, pak se stačil trochu osvěžit, pohostit spo-luhráče přivezenou „živou“ vodou z Moravy a zase šup zpátky na vlak. Klobouk do!ůl (Srovnej s pří-stupem peciválů, kterým je zatěžko dobabrat se ze „za humny“).

III. poločas : Již před závěrečnou společnou večeří se řádně a po zásluze na hřišti zapíjel předvede-ný výkon a vítězství. Je to 2:0 pro nás. Hronce i Kodytka potkalo drobné štěstí, podařilo se jim ode-hrát zápas ve svých kopačkách, dokonce jak má být - pravá-levá, též to byl důvod k napití. Společná večeře v restauraci Na Ořechovce ( již loni vyzkoušené), gulášek, švédský stůl za doprovodu country kapely. Večer zahájen slavnostním výkopem šišky doyenem Bělohlávkem (držela zalehnuvši na par-kety členka národního týmu Německa. Samo, že míč, co jiného, prosím Vás). To byla náhrada za ne-uskutečněný na hřišti výkop vinou opomenutí Petrase (Řeknu Vám, byl to povedený moderátor, že?)

Krásně do mikrofónu zazpíval Dosedla, stihl provést parketem všechny přítomné dámy, zpívali Něm-ci, zazněl rugbyový chorál. Rozchod po půlnoci, vše proběhlo v míru, akorát prý takový veliký, upoce-ný se vrátil, hlučně a důrazně se domáhal svého majetku. Pingle, kde je moje peněženka s doklady?. Bác pěstí na pult a něco skleniček se rozsypalo. Hm, jestli to byla ta osoba, co si všichni myslíme, neměl to pingl jednoduché, když ke všemu nevyhověl přání velikého upoceného. Ani netuší, jaké měl štěstí, že veliký upocený měl i přes utrpěnou ztrátu zjevně dobráckou náladu. Přežil ve zdraví. Pingl.

Dopoledne soupeř vyrazil do ulic, po obědě v restauraci Carioca (parádní prostředí, což ihned bylo vtipně kompensováno 5-ti dekovým masem, měli štěstí, že po blíž nebyl Veselý, ten je načapat ...),

poslední procházka po Václavském náměstí v doprovodu Bělohlávka, Vosátka a Petrase, poslední pac a pusa a AUF WIEDERSEHEN IN GERMANY 2003.

DALŠÍ PROGRAM

*) 6. září (pá) Říčany Benefice Němeček 50, Zachař 40

*) 13. (pá) nebo 14. (so) září Pragovka OBP - Angličani

*) 29. září (ne) Vyškov Memoriál- Tlačenka

*) 25. října (pá) Petrovice Benefice Říha

*) listopad Sparta Benefice Zadák

*) listopad Chrášťany OBP - Angličani

*) 29.listopadu Na Ořechovce Společenský večírek s partnerkami

Vlastní zpráva Slávek Petras

kontakt Slávka Petrase

 Tel : zam.02/ 6700 4209 , privát 02/ 2491 2176 , 0723 449 500, Fax : 02/ 7477 5252,E-mail : vladislav.petras@pudis.cz

Ragby CZ > Soutěže > Old Boys > Old Boys Praha hlásí, radí, informuje