Oficální oslavy 60 let rugby ve Vyškově

1.10.2012

Ve čtvrtek 27.9.2012 se v klubovně JIMI RC Vyškov uskutečnilo slavnostní oficiální zahájení oslav 60. výročí rugby ve Vyškově.

Při této příložitosti byli vyzvednuti a oceněni plaketou dlouholetí hráči, trenéři, zasloužilí členové a činovníci, zástupci města a také čtyři bývalí hráči, trenéři a funkcionáři IN MEMORIAM, Karel Berka, Zdeněk Čača Mrazčinský, Zdeněk Polišenský a Milan Turek.

V průběhu programu, který moderoval Karel Bambuck Ševčík měli přítomní možnost zhlédnout novou výzdobu klubovny a chodeb, na které se podíleli Jaromír Koza Kotisa, Karel Bambuck Ševčík st. a Anry Lukáč.

Toto příjemné setkání bylo pro přítomné příležitostí popovídat si u dobrého pohoštění, probrat současnou ragbyovou situaci a atmosféru u nás i ve světě. 

Hodně štěstí a sportovních úspěchů JIMI RC Vyškov do dalších let činnosti.

Fotografie můžete vidět tady.

 

 

Marek Švíř

Ragby CZ > Oficální oslavy 60 let rugby ve Vyškově