Nominace hráčů do 15 a 16 let uzavřena

29.4.2010

Nominace hráčů do 15 a 16 let uzavřena

Tento prvomájový víkend se v Praze v areálu Ragbyového klubu Sparta Praha sejdou nejmladší adepti české olympijské reprezentace roku 2016.

V roce 2016 bude po celém ragbyovém světě vrcholit příprava na Olympijské Hry 2016, kde se po dlouhé době představí i ragby. Ačkoliv půjde pouze o rugby v sedmi hráčích, i tak  jde, pro ragbisty na celém světě, ale i u nás o velký historický průlom.

Všechny ragbyové země se budou snažit na tento celosvětový svátek ragby kvalifikovat a proto nesmí Česká republika tentokrát zůstat v přípravě pozadu.

V budoucím českém olympijském výběru se zcela jistě představí velké procento hráčů, kterým je nyní od 14 až 18 let a ačkoliv jsou ,,sedmičky,, velmi specifickou ragbyovou disciplínou, kde se plně projeví každý nedostatek je nutné naše hráče systematicky vychovávat k budoucím sportovním velkým výkonům. Pro ,,sedmičkáře,, platí, že vynikající hráč sedmiček je i vynikající hráč ragby XV, ale opačně to nemusí platit.

V rámci soustředění se vybraní hráči zaměří především na správná rozhodnutí v dané modelové situaci a schopnost řešení vzniklého ragbyového problému. Bude zdůrazněna hra takzvaných ,,lídrů,, týmu, což jsou hráči na pozicích mlynáře, vazače, mlýnové a útokové spojky a zadáka. Jejich práce na hřišti je velmi důležitá neboť rozhodnutí a následné řešení situací je pro daný tým tím nejdůležitějším stavebním kamenem hry.

 

V obou výběrech je vidět určitá specifičnost, ve výběru do 15 let, což jsou převážně hráči ročníku 1995, půjde o všeobecnou selekci hráčů s možností vytipování jejich sportovního zařazení na správný post v týmu.

Ve výběru do 16 let jde již o úzký výběr hráčů, kteří prošli během dvou let systematickým výběrem a formováním. Nicméně obě kategorie se budou připravovat společně neboť sraz je zaměřen na technicko - taktickou přípravu.

Na srazu neuvidíme hráč roje - Jacoba Hrabicu jež odjel na ragbyovou stáž FIRA - AER s výběrem hráčů České republiky do 17 let do Německa, kde se společně s týmy Německa, Rakouska a Lucemburska bude připravovat i náš výběr.

Také neuvidíme Richarda Mazura mladšího, jenž společně se Sametem v současnosti studují gymnazijním Lyceum ve francouzském Tours, kam se dostali jako 11 a 65 hráč z 600 hráčů celé Evropy.

Realizační tým by rád každým rokem připravil další zájemce o podobné studium v zahraničí, neb podmínkou těchto výběrových škol ve Francii je samozřejmě sportovní kvalita, ale také společenský rozhled, jazyková vybavenost a studijní prospěch, který je neustále vedením školy porovnáván a hodnocen.

V tomto směru se ragbyová výchova liší od ostatních sportů, neb základním mottem je: kolik času věnuješ sportu, tolik času věnuj studiu, neb nikdy nevíš zda budeš reprezentantem ragby, ale vždy můžeš být reprezentantem našeho Lycea v životě.

Karel Ševčík - trenér kategorie U16

Ragby CZ > Nominace hráčů do 15 a 16 let uzavřena