Napětí povolilo

18.6.2003 Dohoda mezi národním týmem a prezidentem Unie

hráči se připravují na zápas proti Rumunskuhráči se připravují na zápas proti Rumunsku
hráči se připravují na zápas proti Rumunsku

Kolektiv hráčů národního mužstva a jejich realizační tým předložili před zápasem s Rumunskem prezidentovi Unie několik požadavkův souvislosti s  budoucí  přípravou  a zabezpečením dalších zápasů soutěže. K tomuto  kroku se uchýlili na základě dlouhodobé absence v komunikaci mezi výkonným výborem a národním mužstvem.

Na schůzce, uskutečněné 17.6.2003, kde byli přítomni Eduard Krützner (president ČSRU), Juraj Rázga (sekretář Unie), Jiří Šťastný (hlavní trenér) a Jan Macháček (kapitán mužstva). Prezident Unie vystupoval velice konstruktivně, vysvětlil několik nedorozumnění a zavázal se k následujícímu:

  • VV schválí a implementuje pevný kalendář, který zaručí národnímu týmu zápasy 6NB v řádných termínech, 2 mezinárodní zápasy v červnu v dvou po sobě následujících týdnech a tři zápasy v listopadu, v třech po sobě následujících týdnech. V 2003 to bude 8.11, 15.11, 22.11.
  • S realizačním týmem národního mužstva budou konzultovány následující aktivity - kalendář, sponzoring, zájezdy, vybavení a finance, které se týkají národního týmu.
  • VV zveřejní  a implementuje dlouhodobé plány na (a) rozvoj ragby seniorského a reprezentačního v ČR, (b) práci s partnery, (c) propagaci ragby Termín: do konce srpna 2003
  • Unie umožní  realizačnímu týmu na požádání k  nahlédnutí veškeré své účetnictví, zejména finanční toky.
  • VV doplatí refundace a náhrady cestovních výloh v plné výši všem hráčům a členům realizačního týmu v původně stanovené a schválené výši. Termín: do konce roku 2003
  • Manažer týmu a hlavní trenér smí úkolovat sekretáře Unie ohledně administrativních záležitostí spojených s chodem mužstva.
  • Unie zajistí manažerovi týmu cestu do Ruska, Rumunska a Gruzie tak, aby na místě zajistil hladký průběh naší přípravy na zápasy. Termín: leden 2004, pokud na to budou finance (cca 50tis.  Kč)

Kolektiv hráčů závazek přivítal a poděkoval prezidentovi za vstřícné a konstruktivní jednání.

Ragby CZ > Napětí povolilo