Komentář ke strategii ČSRU pro období 2003 - 2007

20.1.2003 Bruno Kudrna komentuje návrh "Strategie " českého ragby

Na základě materiálů došlých na Unii v uplynulých několika měsících byl zpracován tento návrh "Strategie". Je zpracován jako obecný materiál, jemuž musí být následně nutně podřízen operační plán a harmonogram jeho plnění.

Tato i další koncepce jsou k nahlédnutí v sekci "Development"

Komentář ke Strategii ČSRU pro období 2003 – 2007

Ragby CZ > Komentář ke strategii ČSRU pro období 2003 - 2007