Jaké bude české ragby?

16.3.2003 Komentář: Běh na dlouhé trati

V Říčanech u Prahy se v sobotu 15. března konala Valná hromada České rugbyové unie, na které bylo zvoleno nové pětičlenné vedení v čele Eduardem Krütznerem. Bylo potvrzeno a konkretizováno výhodné partnerství s Komerční bankou, přijaty nové stanovy Unie, prodloužena stávající struktura nejvyšších soutěží mužů, projednán rozpočet na rok 2003, schváleno zvýšení poplatků za členské licence.

Předloženy a schváleny byly zprávy některých komisí, hospodaření Unie za uplynulé období, k dispozici byla i Strategie – Koncepce dlouhodobého rozvoje českého ragby, kterou by nové vedení i celé hnutí mělo v nejbližším období dopracovat, konkretizovat a především začít realizovat, zejména v oblasti mládežnického ragby. Tolik stručná „ agenturní zpráva“.

Kompletní zápis z jednání VH je na našem webu zde.

Výročního jednání se účastnilo 37 delegátů s hlasem rozhodujícím z klubů a oddílů a řada hostů – z orgánů Unie a komisí. Po schválení nových stanov ČSRU, které se přizpůsobily zejména legislativním změnám v ČR, sportovnímu hnutí i praxi informoval dosavadní prezident Bruno Kudrna o jedné z nejdůležitějších událostí pro naše hnutí – o Smlouvě mezi Komerční bankou a ČSRU o jejím partnerství na dalším rozvoji ragbyového sportu v České republice. Pro delegáty byla nejdůležitější sdělení, že na úrovni klubů a oddílů se bude partnerství a spolupráce uskutečňovat s regionálními orgány banky na základě projektů a programů specifických pro jednotlivá města a místa a zejména v oblasti rozvoje mládežnického ragby.Vedení Unie s centrálou banky jim samozřejmě budou v tom nápomocny.

V písemné zprávě odstupujícího výkonného výboru a komentáři prezidenta byly vyjmenovány hlavní úspěchy za poslední čtyři roky – zejména úspěšné „ tažení“ mužské reprezentace z evropské skupiny C až do elitní A skupiny, kdy označil zejména zápasy s Ruskem a proti Nizozemcům za nejlepší hru, jakou kdy naše reprezentace v historii sehrála. Díky těmto výsledkům jsme koncem roku 2002 figurovali na 21. místě světového žebříčku. Ocenil dále starty v nové soutěži regionů, účast juniorské reprezentace na MSJ, repre „18“, která skončila ve finále ME na druhém místě, ale přesto se kvalifikovala na MSJ, „20“ v kvalifikačních turnajích a „ 21“ v rámci finále ME. I na sportovně diplomatickém poli bylo dosažena hodně, zejména v rámci FIRA- AER a IRB. Za klady je třeba považovat semináře a stáže rozhodčích, trenérů, letní tábory v Blatnici a další i za zahraniční účasti.

Zpráva konstatuje „ V právě uplynulém období se nám podařilo soustředit veškeré prostředky a energii na posunutí relativně úzké sportovní špičky hnutí až na evropskou úroveň“. Ale až v komentáři prezident konstatoval, že za základní nedostatek považuje stagnaci především mládežnického ragby, kdy v řadě oddílů se snižují počty mladých hráčů, je nízká úroveň některých soutěží, chybějí trenéři, funkcionáři. A přitom je mládežnické základna předpokladem k dalšímu rozvoji! Bohužel se nepodařilo dotáhnout a rozpracovat Koncepci rozvoje českého ragby do konkrétních akcí, praktických kroků, i když víme, že je to běh na dlouhé trati. Ne všechny komise Unie pracovaly naplno, přiznal i nedostatky v organizační práci VV a jeho sekretariátu. V závěru poděkoval všem členům orgánů ČSRU, komisí , sekretariátu i funkcionářům v oddílech a klubech za velkou, obětavou dobrovolnou práci ve prospěch českého ragby. Zvlášť ocenil obrovskou práci, kterou odvedl pro Unii i RC Říčany Antonín Frydrych, který bohužel v loňském roce nečekaně opustil naše řady.

Poté v diskusi byl přečten v zastoupení trenéra reprezentace mužů Jiřího Šťastného dopis reprezentantů delegátům Valné hromady (viz tato zpráva). Odstupující prezident Kudrna ihned reagoval s tím, že ve většině konkrétních tvrzení reprezentantů převedl odpovědnost na trenéra a realizační tým, i když některé organizační nedostatky přiznal na vrub VV a sekretariátu. O dopise se pak hovořilo jen mimo oficiální jednání.

Nejočekávanějším bodem programu po projednání finančních zpráv a rozpočtu na rok 2003 byly volby nových orgánů ČSRU. Bylo rozhodnuto o tom, že nový VV bude mít jen 5 členů (dosavadní měl 9) a Dozorčí rada (dosud kontrolní komise) pak 3 členy.

Na post prezidenta byl jen jeden návrh – Eduard Krützner (67), který byl pak v tajných volbách zvolen většinou (22) delegátů. Další členové byli pak v tajné volbě zvoleni z 9 navržených kandidátů oddíly a starým VV. Administrativním ředitelem byl zvolen 24 hlasy Jiří Štuksa (49), RC Říčany, ekonomickým ředitelem 29 hlasy Antonín Brabec st. (54), RC Tatra Praha, sportovním ředitelem 15 hlasy Miroslav Šustek (52), JIMI Vyškov, ředitelem pro mládež a rozvoj 22 hlasy Jaroslav Mičke (45), RC Sparta.

Za členy Dozorčí rady byli zvoleni Robert Stránský a Přemysl Erben, třetí bude doplněn později.

V další diskusi, na kterou již zbylo málo jednacího času, se jednalo o řadě otázek, které jsou pro další život ragby v ČR důležité. Nebyl přijat návrh J.Brta na změnu systému soutěže mužů (tzv. 7 +7), naopak byl nadpoloviční většinou delegátů potvrzen stávající systém podzim - jaro s baráží, byl přijat návrh na střídavé starty hráčů do 21 let v extraligových a ligových soutěžích, diskutován návrh na zvýšení odměn pro reprezentanty, schváleno zvýšení licenčních poplatků za členství v ČSRU, změny v disciplinárním řádu.

V přijatém usnesení se ukládá novému Výkonnému výboru (VV) především dopracovat , konkretizovat a realizovat koncepci rozvoje českého ragby s důrazem na rozvoj mládežnického ragby.

D. Macháček

Ragby CZ > Zprávy > Informace od ČSRU > Jaké bude české ragby?