Hodnocení srazu širšího výběru U17

3.12.2008

Ve dnech 22.-23.11.2008 se konal v Ostravě sraz širšího reprezentačního výběru ČR U17. Srazu se zúčastnilo 29 hráčů ročníku narození 1992 z 11 klubů, dalších 13 hráčů se ze zdravotních či studijních důvodů nezúčastnilo (12 omluveno / 1 neomluven).

Ubytování v hotelu Puls.

Realizační tým pro tento sraz tvořili:

Trenéři: Daniel Chytil, Daniel Beneš, Tomáš Černý

Kustod,manager,atl.trenér: Martina Stárová

Fyzioterapeut: Lenka Satrapová

 


Tréninky:

Na hřišti s umělou trávou proběhly tři tréninkové jednotky, v atletickém tunelu s tartanovou dráhou hráči absolvovali atletickou – krokovou průpravu.

První trénink jsme zaměřili na týmovou obranu, rozdělení úloh v obraně a všeobecný pohyb po hřišti.

V rámci zahřátí jsme zařadili cviky na držení těla ve dvojicích – „rojnická“ pozice (nohy na šířku na ramen,rovná záda,tlak zezdola nahoru,vzpřímená hlava,těžiště tlačeno dopředu).

V hlavní náplni - týmové obraně - jsme po hráčích požadovali jejich správné postavení v rovině, komunikaci a rozdělení momentálních úloh. V této oblasti mají hráči stále velké problémy, pomalu  a toporně reagují na nové fáze hry a v jejich obranném postavení tak vznikají nebezpečné mezery.

Druhý trénink byl zaměřen na všeobecný pohyb po hřišti s důrazem na útočící tým.

Důraz byl kladen na postavení a úlohu hráčů v podpoře nosiči míče podle směru hry (hráči v předstihu, ve zpoždění a tzv.hluboká podpora vzadu = tzv.“diamant“) a z toho plynoucí správné řešení situace - přečíslení obrany. Velmi často se hráči v podpoře tlačili příliš do roviny s nosičem míče, při jeho složení pak byli nuceni sami zpomalit a narušili tak plynulost celé akce.

Při atletické průpravě zdůraznila M.Stárová hráčům důležitost krokových cvičení a koordinace pohybů celého těla.

Třetí tréninková jednotka byla věnována modelovému utkání Bílá proti Modré na 2 x 20 minut.

Předvedená hra v tomto utkání trenéry potěšila, zvláště snaha hráčů chodit do podpory z druhé vlny. Škoda jen, že toto se dařilo družstvu Bílých jen v prvním poločase a naopak družstvu Modrých zase jen v poločase druhém…

Někteří hráči se však nemůžou zbavit špatných návyků – po odehrání míče „vypnou“ a již nejdou do podpory. Na tomto musíme ještě zapracovat.

Závěr:

Po oba dny jsme měli větrné, chladné a nevlídné počasí – při dvou trénincích dokonce se sněhovými vánicemi. Právě vzhledem k počasí je potěšitelné, že se tento sraz obešel bez zranění.

Ubytování na velmi slušné úrovni. Chování hráčů během srazu bez problémů.

Tréninkové pomůcky jsme „díky“ pozdní informovanosti o jejich uskladnění využili bohužel až druhý den.

 

Ve Zlíně 1.12.2008

Daniel Chytil

za realizační tým U17

 

Ragby CZ > Zprávy > Mládež > U17 - Kadeti > Hodnocení srazu širšího výběru U17