Eduard Krützner novým prezidentem

15.3.2003 Konala se valná hromada ČSRU

V Říčanech se dnes konala Valná hromada České ragbyové unie. V hlasování byl zvolen novým prezidentem Eduard Krützner. Nyní přinášíme krátkou zprávu, později přineseme kompletní znění.

Do výkoného výboru byli zvoleni následující kandidáti: Jaroslav Mičke (mládež a rozvoj), Jiří Štuksa (administrativa), Antonín Brabec starší (ekonomika), Miroslav Šustek (sportovní ředitel).

Byly schváleny nové stanovy. Odstupující prezident informoval o partnerství s KB, která se bude týkat i spolupráce klubů s místími pobočkami KB. Byl schválen rozpočet na rok 2003. Dozorčí rada nahradí kontrolní komisi, byli do ni zvoleni Robert Stránský a Přemysl Erben. Třetí člen se hledá.

Byly potvrzeny soutěže v současné podobě. Nové návrhy na rozšíření (Jiří Brt) byly zamítnuty. Soutěž tedy zůstává podzim-jaro. Baráž též zůstává. Další změny se týkejí poplatků za licence.

Diskutovalo se o rozvoji, byly konstatovány úspěchy reprezentace, úspěch juniorů a další akce. Byly též konstatovány nedostatky, především nedostatečný tlak na rozšíření mládežnické základny.

Ragby CZ > Eduard Krützner novým prezidentem