Disciplinární komise prezidentovi Krütznerovi: reprezentovat není povinností!

6.10.2006 DK též připomíná základní na právo na kritiku

Ragbyová disciplinární komise udělala průlomové prohlášení, když dnes rozhodla, že reprezentanti nemají povinnost, nýbrž právo reprezentovat. Tím smetla ze stolu obvinění vznesená prezidentem Krütznerem a schválená celým výkonným výborem svazu na adresu některých reprezentantů.

Toto rozhodnutí je průlomové, protože zásadně mění pozici hráčů, reprezentujících Českou republiku a vedení. Definitivně tedy nelze hráče represemi nutit k tomu, aby zemi reprezentovali.

Dále disciplinární komise připomněla, že právo na kritiku patří k základním zásadám demokracie, na niž se odvolávají i stanovy ČSRU.

V důsledku toto rozhodnutí povede k tomu, že namísto pohrůžek represí se budou muset vytvořit podmínky  takové, aby hráči ze zahraničí měli sami zájem reprezentovat a aby národní tým hrál ve vhodných termínech.

Toto rozhodnutí nepřichází pro prezidenta Krütznera vhod. Valná hromada rozhodla o zkrácení funkčního období celého výkonného výboru a vypsání nových voleb. Nyní se začíná hodnotit jeho působení ve vedoucí svazové funkci a vlna kritiky na jeho práci z různých stran sílí.

VV ČSRU vedle stížnosti české disciplinárce podal stížnost také k mezinárodní ragbové federaci (IRB) i Evropské federaci (FIRA-AER) a požaduje penalizaci francouzských klubů a dodatečné vypořádání výchovného za české hráče.

 

 


Celý text rozhodnutí:

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČESKÉ RUGBYOVÉ UNIE

Oběžník č. 7-06/07 ze dne 5.10.2006

1. Podnět k zahájení disciplinárního řízení

32/07 DK obdržela od Výkonného výboru ČSRU podnět k zahájení disciplinárního řízení v souvislosti se skutečností, že hráči Václav Jursík, Jiří Skall, Jan Macháček a Pavel Vokrouhlík, na protest proti vyloučení Ladislava Vondráška z reprezentace odmítli svým prohlášením ze dne 22.9.2006, uveřejněným prostřednictvím internetu, nastupovat v národním reprezentačním mužstvu ČSRU.

Vzhledem k tomu, že není povinností členů ČSRU, ani vybraných hráčů, účastnit se činnosti národního reprezentačního mužstva a dále vzhledem k tomu, že právo na kritiku patří k základním zásadám demokracie, na niž se odvolávají i stanovy ČSRU, přičemž kritika obsažená v uveřejněném prohlášení se sice pohybuje na samé hranici slušnosti, nepřekračuje však únosnou mez, DK konstatuje, že uvedení hráči výše uvedeným jednáním neporušili žádnou povinnost stanovenou pravidly ČSRU.

Ondřej Surga
Předseda disciplinární komise ČSRU

 

 

 

 

Jan Macháček

Ragby CZ > Disciplinární komise prezidentovi Krütznerovi: reprezentovat není povinností!