Česká reprezentace do šestnácti let absolovovala stáž FIRA-AER

9.5.2013 Výběr hráčů do 16 let – hráči narození v roce 1997 a 1998

Česká reprezentace do šestnácti let se zúčastnila na začátku května stáže FIRA-AER, kde odehrála přátelská utkání s Maďarskem, polskem a Německem. Součástí stáže byly i fyzické testy hráčů, které nedopadly podle očekávání.

u16_01.jpg

V rámci programu Stáže FIRA AER pracovali 4 TJ hráči všech celků s trenéry, kteří si zde doplňují své znalosti a získávají zkušenosti. V praxi to znamená, že hráči všech čtyř národností jsou navzájem promíchání do 6 až 8 skupin po 14 až 16 hráčích, jejich 20 minutové tréninkové bloky vedou skupiny trenérů, které jsou také navzájem promíchány.

Ke sportovnímu zhodnocení Stáže FIRA AER, se vyjádří zpráva sportovního ředitele stáže.

Po technické a organizační stránce bych chtěl za přípravu, vedení a organizaci poděkovat především Pavlovi Myšákovi, Martinu Kafkovi, Robertu Vovsovi a Sportovnímu středisku ČSU Nymburk. Myslím, že to byla pro ostatní unie velmi vysoko položená laťka!

u16_02.jpg

Realizační tým U16 se ke společnému působení družstva dostane tedy až čtvrtý den na dopolední TJ. Tato TJ byla rozdělena do 2 fází:

První fáze

pracovali rojníci na statických situacích – mlýny a auty pod vedením Martina Čtvrtníčka přesně dle modelu, který jsme si osvojili minulý týden v Holandsku.

Útočníci pod vedením Karla Ševčíka se snažili absorbovat útočnou hru v prostoru za využití podpory a křídelních hráčů. V obranné činnosti jsme se zaměřili na přebírání útočících hráčů (klouzání obrany).

Nutno podotknout, že pro mnohé hráče byl tento způsob bránění novinkou!

Druhá fáze

byla zaměřena na celkový projev družstva a útočnou aktivitu.

Odpoledne byly sehrány modelové utkání 2 x 10 minut, které měly prověřit u hráčů, zda jsou schopni aplikovat ve hře hlavní téma Stáže, kterým byl všeobecný pohyb. Zde je nutno podotknout, že naši hráči byli na stejné pochvalné vlně společně s Německou výpravou.

u16_03.jpg

Výsledky české reprezentace U16 (počítáno na položení)

  • Česká republika – Maďarsko 1:2
  • Česká republika – Německo 0:4
  • Česká republika – Polsko 1:2

Můžeme konstatovat, že jsme 3 x prohráli, ale my jsme náš tým stejně hlavně chválili, neboť důsledně dodržovali předem dané pokyny a aplikovali prvky, na kterých jsme všech 6 TJ, které jsme společně od 11. Dubna nacvičovali a v průběhu celkových 3 dnů společně pracovali.

Pro orientaci, Německý výběr společně pracuje na výběrech již od 13 let chlapců! My zatím jen 3 dny.

Bylo příjemné vidět, jak hráči menšího fyzického vzrůstu dostávají své soupeře pod tlak v roji, ale zejména v útočné řadě, kde se hráči snažili pracovat s obranou soupeře již před samotnou akcí. Dlouho jsem v této kategorii neviděl používat prvek tzv. otevření dveří a organizaci hry v rámci ,,rucků“.

Co nám ovšem chybí je správné postavení a držení těla v kontaktech, což má za následek, že přicházíme o míče ve skrumážích a máme také obrovské taktické mezery ve hře v prostoru, zejména – spojky, křídla, zadák.

u16_04.jpg

Také je třeba si připomenout, že náš tým je z poloviny tvořen hráči kategorie U15 (ročník narození 1998) neboť ročník narození 1997 nám prostě chybí a úvodních sportovních testů se zúčastnilo pouze 18 hráčů z Čech a Moravy!!!

Nezbývá tedy než jen společně dál pracovat, kontinuálně a dlouhodobě se správnou vizí a aplikovat nové moderní postup.

Další akce jsou plánovány společně s U17 na 8 a 15 červen.

 

Výsledky fyzických testů naleznete v přiloženém souboru

Soubor:u16_testy.pdfPopis:

 

 

 

Karel Ševčík – Hlavní trenér

 


Ragby CZ > Zprávy > Mládež > Reprezentace mládeže > Česká reprezentace do šestnácti let absolovovala stáž FIRA-AER

načítám...