Celostátní turnaj kadetů Vyškov (7s) - propozice

11.5.2004

PROPOZICE celostátního turnaje kadetů v sedmičkách - TURNAJ ČSRU.

Pořadatel : JIMI RC Vyškov ve spolupráci s ČSRU

Datum : 30. května 2004 od 9,30 hod. prezentace, výkop prvního utkání v 10,00 hod.

Místo : Areál rugby Jana Navrátila ve Vyškově

Účast : Kluby ČR, členové ČSRU v počtu 12 hráčů + 2 vedoucí.

Družstva startují na soupisku potvrzenou presidentem klubu, licenci hráče ČSRU potvrzenou na r. 2004 a platnou lékařskou prohlídkou.

Kategorie: Kadeti ročník narození 1988 a 1987

Přihlášky : Písemně do 22. 5. 2004 na adresu RC Vyškov, případně e-mail:

Systém : Bude určen na základě počtu přihlášených mužstev. Turnaj se hraje o 7 hráčích. Rozpis utkání a nasazení do skupin obdržíte na místě.

Rozhodčí : Zajišťuje SRR ČSRU.

Náklady : ČSRU hradí náklady na dopravu, pouze za předpokladu že budou autobusy plně obsazeny. Ostatní náklady (ubytování, stravování a občerstvení) si kluby hradí ze svých zdrojů.

Stravování : Bude zajištěno v klubovně RC pouze pro kluby, které provedou úhradu do 28. května 2004. Oběd - 70,- Kč

Občerstvení : Zajištěno v areálu RC.

Ceny : Zajišťuje pořadatel pro všechna mužstva ve spolupráci s komisí mládeže ČSRU.

Podmínka : Každé mužstvo bude mít s sebou 2 sady dresů rozdílných barev a rugbyový míč.

Ve Vyškově dne 10. května 2004

Dušan Lodes
sekretář JIMI RC Vyškov

Ragby CZ > Zprávy > Mládež > U17 - Kadeti > Celostátní turnaj kadetů Vyškov (7s) - propozice