Boj o vzdělávání ragbyových trenérů

6.6.2014

České ragby se skrze média pustilo do boje o vzdělávání, s osočeními mezi bývalými přáteli. Antonín Brabec, současný sportovní ředitel, zpochybnil platné směrnice a smlouvy ČSRU a kompetenci sboru lektorů v čele s Martinem Kafkou. Chce na valné hromadě příští týden celý český systém vzdělávání zrušit. Nahradit ho chce sám, s pomocí kurzů IRB. Doufá, že v emocích přesvědčí delegáty, aby mu vyhověli. Zde jsou fakta.

Jak vést trénink, přednáší Yves PerrotZoom gallery
Jak vést trénink, přednáší Yves Perrot

Stav před rokem 2011   

ČSRU vlastní systém vzdělávání opustila před mnoha lety, kdy bylo ragby zastoupeno na vysoké škole a od té doby využívala výpomoc v podobě kurzů IRB, určených uniím bez vlastního systému vzdělávání a sboru školitelů.

V roce 2009 čtyři kamarádi, bývalí spoluhráči z národního týmu Kafka, Brabec, Vacek a Macháček pracovali v trenérské komisi ČSRU a připravili plán vzdělávání trenérů, který obnoví smysl trenérských tříd, zavede vhodné předměty a vytvoří tým českých lektorů.

Po odborné stránce za projektem stál Martin Kafka, tehdejší sportovní ředitel unie. Po celou dobu přípravy tento projekt konzultoval nejen s TMK, ale především s mezinárodním svazem IRB i fakultami. Výsledek zahrnul do Strategie rozvoje českého ragby, který prezentoval a byl schválen valnou hromadou v roce 2011. S tím byla vytvořena a schválena směrnice o vzdělávání trenérů.

Nový systém vzdělávání

Před Martinem stál ambiciózní úkol, jak během pěti let plošně vzdělat všechny české trenéry. Navíc si předsevzal vytvořit tým lektorů, odborníků, kteří by na těchto školeních přednášeli a adekvátně je ohodnotit. To vše v situaci, kdy na pořádání kurzů nebyly vyčleněny peníze a ČSRU neměla ani nástroje, jak desítky kurzů organizovat.

Řešením byla smlouva o zajištění těchto kurzů, kde organizaci a zajištění výuky na sebe vezme externí subjekt. Ten smluvně ručí za kvalitu výuky a cenu kurzů. Ve výběrovém řízení v roce 2010 vyhrála Trenérská akademie, o.s., složená především z členů komise TMK. Díky tomuto nastavení je možné kurzy pořádat a dát dohromady kvalitní lektory, kteří mají vysokoškolské vzdělání pro daný obor nebo obdobnou kvalifikaci a příslušně je ohodnotit:

Současný sbor lektorů ragby

Licence iRB Coach EducatorZoom gallery
Licence iRB Coach Educator
O kterém Antonín Brabec tvrdí, že není kompetentní, a chce ho nahradit svým projektem.

 • Martin Kafka, akeditovaný školitel IRB, držitel licencí A ČSRU, DESJEPS (FFR)
 • Filip Vacek, sportovní trénink, Mgr., FTVS
 • Miloslav Sýkora, sportovní trénink, Mgr ., FTVS UK
 • Michal Ouředník, pedagogika, Mgr
 • Andrew Chuter, akreditovaný školitel RFU (Anglie)
 • Yves Perrot, akreditovaný školitel FFR (Francie)
 • Ondřej Prudel, Bc., první pomoc, vystudovaný záchranář
 • Jan Macháček, držitel IRB Level 3, ČSRU B
 • Daniel Beneš, Bc., držitel IRB Level 3, ČSRU B
 • Martina Chytilová, Bc, školitelka, Educator of first aid IRB
 • Olga Šťastná, Bc, školitelka, Educator of first aid IRB
 • Antonín Brabec, držitel ČSRU B

Kurzy

Kurzy začaly v roce 2010 a letos běží již pátým rokem. Jen loni (2013) se uskutečnilo 9 kurzů, z toho pět dvojdenních a čtyři jednodenní, které navštívilo 73 trenérů.

Mezitím se měnilo vedení ČSRU i sportovní ředitelé. Po odchodu Martina Kafky z pozice sportovního ředitele v roce 2012 byl v létě 2013 novým ředitelem jmenován Antonín Brabec, který systém vzdělávání zpochybnil a ostře vystupuje proti Trenérské akademii i proti způsobu organizace kurzů.

Spor o vzdělávání

Trenérská licence AZoom gallery
Trenérská licence A
Věc nyní vrcholí, Antonín navrhuje úplné zrušení stávajícího systému vzdělávání na červnové valné hromadě. Žádná zdůvodnění ani analýzy nepředložil, z jeho ústních vyjádření plyne, že (české vzdělávání) “musí odpovídat IRB”, “trenéři za vzdělávání nemají platit”, “lektoři nejsou kompetentní”. Tato tvrzení jsou silná, nepodložená a tím nebezpečná.

Je těžké zde komentovat nepsaná obvinění, ovšem pokud mají mít váhu na valné hromadě, pak je zde vysvětlení druhé strany.

Argumenty Antonína Brabce s komentářem

“Vzdělávání musí odpovídat IRB”

Systém vzdělávání je plně v kompetenci každé unie a nařízení IRB v tomto směru neexistují. Systém IRB a týmy jejich školitelů slouží jako náhrada těm uniím, které vlastní systém nemají. Současný systém vzdělávání ČSRU byl s odborníky z IRB konzultován, schválen a z jejich vzdělávacích modulů vychází. Je postaven na míru pro české prostředí, v češtině.

“Trenéři za vzdělávání v zahraničí neplatí, nemají platit ani u nás.”

Ragbyoví trenéři v zahraničí za svoje vzdělávání platí. Stejně tak i čeští trenéři v jiných sportech. Podobné nebo vyšší částky platí ragbyoví trenéři za vzdělání v zahraničí (Anglie, Argentina, J. Afrika, Wales, Skotsko, Francie, ...). Mnohde jim unie část kurzovného hradí, takže je mají levnější. ČSRU českým trenérům na vzdělávání finančně nepřispívá.

“Lektoři nejsou kompetentní, nejsou akreditovanými školiteli IRB”

Hlavní školitel a předseda Trenérské akademie Martin Kafka je nejen akreditovaným školitelem IRB, ale především vysokoškolsky vzdělaným trenérem s nejvyšší licencí. Sbor přednášejících je sestaven z vysokoškolsky vzdělaných odborníků a erudovaných přednášejících, viz seznam výše.

“Jen akreditovaný školitel IRB má právo učit ragby”

Trenérská licence DESJEPSZoom gallery
Trenérská licence DESJEPS
Zde je přehled licencí. Licence “školitel IRB” je dvojdenním kurzem, kde se lektoři naučí “jak” učit, ale ne “co” učit. Směrnice ČSRU tuto licenci pro školitele nevyžadují. Mimochcodem, jedinou platnou licenci “školitele” v ČR má Martin Kafka.

Kafka má také zdaleka nejvyšší dosažené ragbyové vzdělání, je držitelem francouzské profesionální licenci DESJEPS, na kterou studoval 3 roky (1200 hodin) a smí trénovat nejvyšší profesionální soutěže. Také je držitelem české licence A.

Je Trenérská akademie amorální?

Antonín Brabec chce současný systém vzdělávání zrušit, proto letos v květnu odešel ze sdružení Trenérská akademie, o.s. a veřejně napsal, že členství “odporuje jeho morálním principům”. Rozvést to nechtěl, prý je to jeho soukromý názor.

Výroční zpráva Trenérské akademie za rok 2013 je zde.


Jan Macháček
bývalý předseda
Trenérská akademie, o.s.

Ragby CZ > Zprávy > Trenérská akademie > Boj o vzdělávání ragbyových trenérů

právě se děje

soutěže

 načítám...