Blog KŠ: Ragby u nejmenších

26.9.2012 Blog Karla Ševčíka

Tento příspěvek vznikl jako reakce na diskuzi, která proběhla na internetovém fóru ragby.cz, kde se hlavním tématem byla společenské chování zákonných zástupců v průběhu sportovních klání jejich potomků.

Od původního napsání příspěvku proběhly již dva dětské turnaje, ale hlavně setkání zástupců klubů ve Vyškově, kde padly návrhy o striktní pravidla pro účastníky a doprovod na turnajích nejmenších.


491.jpg

Jako obvykle, byly ty konstruktivní smeteny ze stolu a zůstalo současné Status Quo!

Ačkoliv, v současné době jsem jen pouhým návštěvníkem těchto turnajů nejmenších adeptů mého oblíbeného sportu, pamatuji si na podobné okolnosti z doby nedávno minulé.

Tehdy jsem neukázněné rodiče či trenéry při neadekvátním chování ihned slušně napomenul a vyzval ke komunikaci a názorné prezentaci vlastních ragbyových dovedností přímo na hřišti jako rozhodčí či trenér. Po dvou turnajích byl klid a největší křiklouni buď ztichli nebo sledovali počínaní na hřišti v dostatečné vzdálenosti. Někteří se však normálně zapojili do pravidelné výchovy dětí a vídám je dodnes.

Musím ovšem připomenout, že turnaje dětí nebyly tak hojně navštěvované, ale základní principy zůstaly a měly by být i dnes stejně platné.

V současné době se na těchto vizuálně příjemných akcích můžeme setkat s těmito hlavními nešvary, mezi které patří:

Hlasité povzbuzování vlastního týmu dětí, které občas sklouzne k neadekvátním slovním obratům ať už proti soupeřícímu týmu či rozhodčímu.

Komentování výkonu a výroků rozhodčího

Časté vstupování diváků do určeného hřiště pro danou mini kategorii a neochota být v dostatečné vzdálenosti.

Nedostatek ragbyového kodexu:

Osobně jsem zastáncem demokratického řešení a vzájemné komunikace a až později souhlasím s represivními a jasně definovatelnými pevnými nařízeními, neboť ragby je právě o komunikaci a možnosti reflexe!

Nicméně co bych nyní v dané situaci doporučoval?

 dsc_4971.jpg

Ragbyové pravidla chování - Kodex

Z vlastní zkušenosti vím, že je přínosné mít takzvané ,,fórum,“ pro všechny zúčastněné zástupce týmů, kteří se před každým turnajem seznámí s danými pravidly sportovní a také s takzvaným nepsaným ragbyovým kodexem, který má ve svých osnovách několik základních poselství pro všechny adepty ragby všech věkových kategorií a je platný pro všechny kouty naší planety.

Disciplína

Je nejdůležitějším faktorem!

Je míněno tak, že když se aktéři ragbyových klání na něčem domluví,

tak to prostě platí a není tomu jinak.

Respekt

Je druhým hlavním faktorem a všichni by ho měli mát na paměti a dle něho se chovat. Respekt k protihráči, spoluhráči, rozhodčímu a platí pro všechny aktéry utkání či turnaje, tedy nejen pro hráče samotné, ale také pro fanoušky.

Díky tomuto aspektu si ragby vydobylo tak vysoký společenský kredit ve světě.

V případě, že jste vzájemný respekt nechali někde na cestě na ragbyové kolbiště, stáváte se potencionálním podporovatelem a nositelem případných negativních společenských nešvarů, kterými dnes trpí zejména fotbal a jiné sporty.

Radost ze hry – Fair Play

Třetím důležitým faktorem je hrát pro radost a ve smyslu Fair Play. Míněno je tím, že radost by měli mít ze hry všechny zúčastněné tábory, hráči, diváci, rozhodčí a všichni by se měli k sobě chovat slušně. V opačném případě se u vašich ratolestí velmi brzy projeví všechny negativní jevy, které do běžného a sportovního života nepatří.

Z pozice rodiče a posléze trenéra je mi jasné, že my rodiče vždy přejeme svým ratolestem jen to nejlepší. Přejeme jim úspěch, ale neměli bychom zapomenout, že k tomu aby úspěch posléze pochopili, je třeba nejdříve hodně pracovat a vynaložit velké úsilí, abychom úspěch dosáhli nejen na hřišti, ale také v běžném životě.

Součástí úspěchu jsou však také porážky, bez kterých by nebyl později úspěch patřičně doceněn.

Dosti filozofování, přejděme k praktickým doporučením.

Praktická doporučení

Vzájemná komunikace a výměna názorů

Než turnaj začne nebo i v jeho průběhu, vyšlete své zástupce na schůzku, kde si můžete otevřeně popovídat a určit mírné turnajové změny, jako že například nebudete stát přímo na autové čáře, ale metr za ní, že nebude nikdo kolem hřiště pobíhat a hlasitě křičet na všechny strany.

Zkrátka, že se nebudete chovat jako příznivci jiné kolektivní míčové hry, která také vznikla na britských ostrovech.

Podpora a povzbuzování

Před zahájením utkání se oba tábory rodičů promíchejte a povzbuzujte společně obě strany.

Proč? Myslím, že děti raději ocení příjemnou atmosféru než hlasité a nervózní pokřikování, na které stejně v zaujetí pro hru nejsou schopni reagovat.

Slušné chování

Nekřičte na rozhodčí, jsou to většinou nadšení dobrovolníci a bez nich se žádný turnaj nemůže odehrát. Také se můžete zařadit mezi ně, myslím, že organizátoři tuto pomocnou ruku rádi a vděčně ocení. Případně se můžete zapsat do rozhodcovských či případně trenérských kurzů.

Vím, o čem píšu, sám jsem zažil s nejmenšími své, přes slzičky až po hlasitý smích.

Věřte mi, i slzy se dají po chvilce přeměnit na úsměv.

Mějte na paměti, že největším vašim úspěchem není nynější výhra, ale to že vaše nynější dítka budou s radostí po hřišti pobíhat i v pozdějším věku a stále jim bude ragby předávat radost.

 

 

 

Karel Ševčík

 

 

Ragby CZ > Komentáře > Blog KŠ: Ragby u nejmenších