Blog KŠ: Kde nyní začít u mládeže

27.3.2012 blog Karla Ševčíka

Blog KŠ: Kde nyní začít u mládeže

V současné době prožívá světové ragby obrovský rozmach a kdo má jen trochu přehled, nemůže mu tato skutečnost uniknout.

Nemyslím tím ovšem jen pro nás nedostižné evropské ragbyové federace jako například Francie či Anglie, Skotsko, Wales, Irsko a v neposlední řadě Itálie, ale porovnejme se například se ze zeměmi, se kterými jsme se donedávna rovnocenně poměřovali, příkladem může být třeba Belgie, Švédsko nebo Portugalsko.

Kde začala tato jejich expanze? Ano, u výchovy dětí, nastavení a následné dodržování systému a u kombinace rozvoje sportu a vzdělání.

Vezměme to ovšem popořádku. V současné době, kdy se i u nás dostává zvýšené popularity i u ragby, je nutné poukázat na jaké sociální aspekty našeho sportu se nyní zaměřit a jak můžeme pracovat a proč.

Do našich oddílů nyní proudí nejvíce zájemců ze dvou věkově odlišných skupin, to první jsou kluci a holky ve věku okolo 8 let, to druhou skupinou jsou dospělí okolo 30 let. Obě věkové skupiny mezi s sebou rádi přivítáme, ale zkusme se zaměřit proč tomu tak je a jak bychom měli v oddílech v současné situaci postupovat.

Kategorie MINI - děti a mládež od 6 do 10 let

Tato věková skupina se etabluje postupně a v místech kde se o tyto věkové kategorie patřičně a s nadšením starají. Prioritním cílem pro tyto nejmladší adepty ragby by měla být hlavně zábava a radost z pohybu mezi stejně starými kamarády. Tuto věkovou kategorii se nám vždy podaří při splnění základních kritérií, mezi které patří nadšení a osobnost edukatérů, dostat na hřiště našich ragbyových oddílů.

Nejmladší adepty totiž přivedou či přivezou rodiče, kteří používají ragby jako jeden z mnoha zájmových činností a kroužků pro své ratolesti. Z toho přímo vyplývá, že je důležité společně ovlivňovat děti, ale i jejich rodiče, tak aby nám později zůstali u našeho sportu.

Po sportovní stránce je nutné se v této kategorii zaměřit zejména na správné technické provedení ragbyově specifických dovedností (přihrávka, skládka a hra jeden na jednoho), čehož dosáhneme za pomocí spousty her a zábavných cvičení, nikoli drilem v nervózní atmosféře.

V rámci turnajů je nutné, aby prostě vyhráli všichni a aby také všichni odcházeli spokojení domů.

Po společenské stránce je třeba budovat hlavně podvědomí o sportovní hře, kde není důležité za každou cenu vyhrávat.

Myslím, že spousta oddílů by si mohla nyní vzít příklad z podobných akcí v Říčanech, Tatře Smíchov, Spartě Praha a Kralupech, kde je radost sledovat cvrkot ragbyového potěru.

 

Kategorie BENJAMIN – děti a mládež od 10 do 16 let

Tato věková kategorie, kterou jsem si pro vaši přehlednost pojmenoval na BENJAMIN je však pro naše ragby tou nejdůležitější. Přesto náš současný stav hráčů a hráček v této kategorii je více než tristní. Jedním z důvodů velkého úbytku hráčů z kategorie MINI, může být nedostatečná motivace a způsob a místo kde se této kategorii věnujeme. Zde se nyní koukněme do Belgie, Švédska a zkusme si vzít malý návod.

Na děti jsou v tomto věku kladeny čím dál větší nároky a děti začínají chápat rozdílnost společenských tříd. Ve škole mají zpravidla 6 až 7 hodin týdně výuky (o způsobu vzdělání se rozepisovat nebudu, vy jako rodiče si doplňte vlastní poznatky), později mají doma vlastní přípravu a do toho my bychom chtěli, aby ještě sportovali, tedy pravidelně chodili na tréninky a v sobotu hráli své zápasy. V modelu jaký máme nyní je to však nemožné a těch pár oddílů, kteří tyto věkové kategorie mají, by si zasloužili velký metál, neb jde o sysifofskou a nedoceněnou práci.

Nyní tedy k příkladu odjinud, co přesunout těžiště sportovní přípravy přímo do základních škol a jejich sportovišť. Propojit společenskou činnost našeho sportu s činností sportovní, navázat spolupráci s odborně vzdělanými profesory a přizpůsobit sportovní přípravu a utkání modelu: pondělí – trénink, středa – zápas, pátek – trénink.

Tato kategorie je nejsložitější neb bychom měli postavit vedle sebe sportovní a společenský rozvoj a růst každého jedince. Rodičům i dětem být nápomocen ve výběru možného vzdělání, kde se opět setká s ragby i když třeba v jiném klubu.

Že je to složité? Ano, je, ale jinde to už funguje, neboť představují ragby jako plnohodnotný vzdělávací produkt a ne jen jako sport.

Vím, že to není jednoduché, ale první krok si musí udělat každý oddíl sám od sebe. Bez podpory této věkové kategorie nemůže hovořit o rozvoji ragby v České republice, ale pouze o zájmové činnosti několika jedinců a oddílů.

Kategorie JUNIOR – mládež od 16 do 20 let

Tato kategorie potřebuje nejenom kvalitní sportovní soutěž, ale také motivaci v podobě možného vzdělání či zaměstnání. V případě, že si dáme snahu, abychom mohli hráčům a jejich rodičům nabídnout některou z možností, tak zcela jistě nám nebude až 60% hráčů v tohoto věku s ragby končit.

V tomto věku se k hráčům většinou chováme jako k dospělým, ale zapomínáme na to, že dospělí ještě nejsou, v tomto věku jsou hráči každý den nuceni řešit spoustu pro ně nových netradičních úkolů a výzev, setkávají se poprvé naplno s vlastní osobností a jestliže chceme, aby nám tito hráči nepřestávali hrát náš sport, musíme nyní změnit pohled na náš současný systém typu:,,ono to nějak dopadne“.

Je to zcela prosté, musíme se více starat o každého hráče individuálně po všech stránkách a vzít si příklady z již zmiňovaných zemí nebo jiných u nás víceméně úspěšných sportů, jako je třeba volejbal, basketball.

Možná by v současné situaci stačilo, abychom se zaměřili na juniory, které máme. Porovnejme si, odkud se nyní etablují, a můžeme jen fabulovat, jak a kde asi po sportovní stránce skončí.

Nyní máme v reprezentaci celkem 35 hráčů širšího výběru a z toho je plných 50% z moravských klubů (Vyškov, Ostrava) a osobně si myslím, že většina z nich nebude pokračovat ve svém sportovním rozvoji v jiném klubu a to nemluvím o zahraničí. Nu můžete se sami hráčů zeptat, jak by chtěli po sportovní stránce pokračovat a co by vlastně chtěli, ale pozor možná položíte tuto otázku jako úplně první, tak se nelekněte reakce.

Kategorie nadšení dospělí nováčci

Na začátku jsem zmínil, že druhou nejpočetnější skupinou, která nyní přichází do našich oddílů jsou dospělí jedinci, kterým se ragby z nějakého důvodu zalíbilo a mají chuť ho, na nějaké nižší úrovni zkusit.

Velmi často se tito jedinci etablují z jiných sportů a dost často jsou zděšeni, jakým způsobem se jejich nynější spoluhráči připravují, na tak náročný sport jako je ragby.

Většina sportů, které se provozují na tzv. poloprofesionální úrovni, mají systematickou a dlouhodobě plánovanou sportovní křivku přípravy a také výkonnosti s ohledem na fakt, že se připravujete minimálně 5x týdně a ne jako nyní, kdy se někteří extraligoví ragbisté připravují 1x, maximálně 2x týdně.

Tito noví hráči, již zřejmě nikdy nedoženou od mládí rozvíjenou ragbyovou odbornost a nebudou z nich reprezentanti, ale při adaptaci základních herních prvků se z nich pod dobrým vedením mohou do roka a do dne stát plnohodnotní hráči týmu.

No, jen se podívejte do Brna - Bystrce nebo Iuridiky, Nosorožce ve Slavii, kolik je tam dnes ragbistů na tréninku, 30 hráčů je snad již standard.

A jaké úspěchy nyní sklízí Belgie a Švédsko? Obě federace zřejmě na 95% postoupí do vyšších skupin Mistrovství Evropy, Belgie do skupiny A, kde jsme ještě díky silné generaci hráčů hráli po 6 let i my a Švédsko, to si budete moci poměřit již na podzim na vlastní oči, neb během posledních 4 let postoupili až k nám do skupiny A1 neboli B.

Co více k tomu dodat?

 

 

 

 

 

Karel Ševčík

 

 

Ragby CZ > Komentáře > Blog KŠ: Kde nyní začít u mládeže