Blog KŠ: Jen malé ohlédnutí, …. Připomenutí?

24.4.2012 Poznámky a komentář ke zprávě ze dne 29. Září 2009, autor: Filip Vacek - bývalý sportovní ředitel ČSRU

Blog KŠ: Jen malé ohlédnutí, …. Připomenutí?

Při hledání dalším aktuálních témat pro svůj Blog jsem v historii svého PC a následně v komentářích webového portálu ,,ragby.cz“, narazil na zprávu mého ragbyového souputníka a blízkého přítele Filipa Vacka, který touto zprávou písemnou formou vyhodnotil důvody své rezignace v tehdejším Výkonném výboru ČSRU, kde zastával funkci sportovního ředitele.

Dovoluji si některé pasáže vytáhnout na světlo a přidat malé osobní komentáře. Je mi zřejmé, že dostanu spoustu ,,milých“ reakcí, ale jsem přesvědčen, že opětovné zveřejnění je správné.

V období od 2007 – 2009 jsem měl možnost pokusit se transformovat české ragby z pozice člena Výkonného výboru ČSRU, kde jsem zastával funkci Sportovního manažera pro rozvoj a mládež. Velmi úzce jsem spolupracoval právě se sportovním úsekem, který představoval právě Filip jako sportovní ředitel.

V roce 2009 se podařilo sportovnímu úseku a tehdejšímu vedení prosadit jeden z hlavních sportovních úkolů, změnu hlavní soutěže mužů, která byla podporována všemi reprezentačními složkami a trenéry všech kategorií od Reprezentace ,,A“ a Reprezentace ,,VII“, ale také byla podpořena tehdejším Generálním partnerem ČSRU, společností Komerční banka a. s.

Změna se týkala herního kalendáře soutěží, kdy z původního modelu Podzim – jaro se přešlo na model – jaro – podzim. Jedním z autorů tohoto modelu byl Jan Macháček, reprezentant a bývalý hráč předních zahraničních soutěží, nicméně již tehdy také ,,Enfant terrible“ českého ragby. Tento model zapříčinil velkou nevoli mnoha ragbyových představitelů českých klubů, tato nevole vedla až k tomu že se zástupci některých klubů dohodli na zboření této soutěže aniž by brali v potaz, že soutěž je jen jedním z atributů celého nové strategie, kterou se mělo ubírat české ragby. Je otázkou, zda byla strategie správná, ale to mohl ukázat jen čas. Ten jsme jí ovšem nedali a vrátili se k vyzkoušenému systému.

Ve své zprávě mimo jiné Filip vacek uvedl: "Po svém nástupu v roce 2007 prosadil nový Výkonný výbor ČSRU svojí představu rozvoje ragby, jejíž součástí byla nová soutěže seniorů, i přes odpor některých klubů."

Tato soutěž měla oproti předcházejícímu modelu podzim – jaro tyto cíle:

 • Uvolnit termíny pro kompaktní VII mistrovství ČR (tři turnaje).

  Proč?
  • Ragby v 7 hráčích je ideální průpravou pro ragby XV, tak jak se hraje ve světě, nebo v zemích, se kterými jsme ještě nedávno soupeřili.

   Jedním z hlavních nedostatků našeho ragby je pohyb hráčů do volného prostoru, hra 1 na 1, 2 na 1, kvalitní přihrávka a výbušnost.

   Možnost kompaktní soutěže by trenérům umožnila se těmto aspektům věnovat. Taktéž rozvoj ragby v ČR a hlavně zakládání nových klubů je snazší v sedmičkách s možným využitím těchto hráčů pro ragby XV.
 • Umožnit reprezentaci ragby XV složit z našich nejlepších hráčů, neboť model podzim – jaro nutí kluby chránit si své hráče v pro ně nejdůležitějším období jara.
  To má za následek fingovaná zranění a zříkání se reprezentace 7´s.
  • Co následovalo?
   Za reprezentaci VII nehráli ti nejlepší, byť chtěli, kluby je totiž neuvolňovaly.

   Důsledek? Hluboký propad v hodnocení (Rankingu IRB) a hlavně nemožnost koncepční přípravy Reprezentace VII v dlouhodobějším horizontu. Současné výsledky Reprezentace jsou důsledkem tohoto stavu, protože, i přes změnu systému přípravy je to práce na několik let.
 • Připravit soutěž, která odpovídá tréninkovému cyklu v průběhu roku, viz grafy a vychází z podobného modelu přípravy jako soutěže v zahraničí. Z důvodu klimatických podmínek je třeba posunout celý roční cyklus o 6 měsíců.

  Všechny soutěže, kterými se oháněli zástupci systému podzim – jaro, nemají uprostřed cyklu 4 měsíční pauzu (u nás přes zimu). V návrhu jaro - podzim bylo počítáno s kratší pauzou, která umožní trenérům navázat na jarní herní návyky a fyzickou kondici.
  Protiargument byl, že hráči chtějí mít čas na dovolené.
 • V neposlední řadě, byl cíl, aby se zvyšovalo herní zatížení hráčů a obtížnost zápasů s ohledem na postupné začlenění nových hráčů do týmu a posléze se věnovat rozvoji herního systému. Tento cíl sebou nesl i negativum, že se odehrají utkání mezi družstvy s výrazně rozdílnou sportovní výkonností.
 • Změnu soutěže upřednostňoval Generální partner ČSRU – KB a Česká televize z důvodu využití volného televizního času na podzim.

Soutěž proběhla a ukázala své klady a zápory

Hlavní kritika se snesla na jednokolový systém, který klubům nezaručoval systém hry: venku - doma, dále malý počet utkání na jaře a velký počet klubů v podzimní extralize (10). Po několika jednáních klubových trenérů a hodnoceních ze strany STK a TMK, došlo k vytvoření dvou pozměňovacích návrhů a posléze třetího, který vznikl přímo na Valné Hromadě ČSRU na popud RC Sparta Praha.

První návrh vytvořilo společenství pěti klubů a navrhoval návrat k starému modelu soutěže - podzim – jaro:

Soutěž měla být rozdělena do dvou výkonnostních skupin 10 a 6 klubů.

Hlavní argument, vždyť to přece fungovalo!

Jen pro připomenutí, už v době modelu podzim - jaro došlo k počátku poklesu výkonnosti národního týmu, naší jediné chlouby.

Druhý návrh, ze strany TMK a VV, zachovával model jaro - podzim a zohledňoval připomínky klubů na požadavek dvoukolové soutěže a většího počtu zápasů v jarním období.
Taktéž rozděloval po jarním rozřazení družstva podle výkonnosti do skupin, které by odpovídaly aktuální formě jednotlivých mužstev. Na podzim by tedy hráli spolu družstva se stejnou výkonností.

Třetí návrh, připravila na poslední chvíli RC Sparta, byl kompromisem obou návrhů. Model jaro – podzim obsahoval dvě úrovně dvojkolové soutěže se zachováním prostoru pro MČR VII a zachovával možnost uvolnění reprezentantů pro účely reprezentace VII.

Soutěž pro všechny, extraliga pro každého kdo chce bez ohledu na výkonnost!

Pravé důvody proč došlo k návratu starého modelu:

Soutěž byla rozdělena na 10/6 týmů z důvodu získání hlasů od zástupců klubů na rozhraní mezi soutěžemi, které doufali ve svou účast v horní desítce. Alibismus byl dokonán, když se prezentovalo, že v případě nevyhovujícího stavu se dá systém změnit na 8/8.

Pro znovuzavedení starého systému horovali a prosazovali jej kluby, které v té době nepodporovaly ragby VII, (Dragon Brno, JIMI RC Vyškov, RC Říčany) a které preferovali původní model soutěže s finálovým utkáním v červnu před prázdninami.

Filip ve své zprávě mimo jiné zdůraznil.

Nebyly brány v potaz sportovní cíle, jak jinak lze pominout doporučení TMK, doporučení Michela Arpallainge, zástupce FIRA – AER pro rozvoj, reprezentačních trenérů Martina Kafky (senioři), kapitána reprezentace Romana Šustera a trenéra reprezentace VII - Antonína Brabce.

Prezentace a argumenty odpůrců návrhu VV, byly zaměřeny na právě probíhající soutěž a ne na nově navržený systém, který bral v potaz návrhy na úpravy ze stran klubů

Větší část navrhovatelů modelu podzim - jaro byli jeho spolutvůrci v minulosti a lidé více, méně spjatí s minulým vedením ČSRU.

Nezájem delegátů zabývat se kompromisním návrhem RC Sparta, kterému VV i navrhovatelé soutěže jaro - podzim vyjádřili podporu, jako k možnému kompromisu.

Osobní antipatie k některým navrhovatelům modelu soutěže ze strany VV.

Co to pro české ragby bude znamenat?

 • Nebude mít Mistra ČR pro rok 2009
 • Sedmičkové ragby se stane opět opomíjenou variantou hry pro pár podivínů a nevydáme se tedy cestou ostatních zemí (Portugalsko, Moldávie, Rusko, Belgie), které na ragby VII postavili svůj další rozvoj.
 • Množství nadějných juniorů nebude v klubech hrát a skončí, neboť model soutěže seniorů, trenérům neumožní experimentovat se sestavou bez rizika sestupu do nižší soutěže, případně nepostoupení do soutěže vyšší.
 • Nevěrohodnost ČSRU jako partnera, který mění zásadní koncept soutěže každý rok.
 • Posílení vlivu klubů na vedení ČSRU, což v dlouhodobém horizontu oslabí pozici unie v mezinárodním měřítku.

Filipův malý osobní komentář závěrem

Jak bylo v posledních letech zvykem, opět se někteří zástupci klubů na VH chovali nejen mimo míru obvyklé slušnosti, ale jejich nerespektovaní osoby Pavla Teličky (tehdejší prezident ČSRU) a radost z jeho odstoupení je pro mě obrovským lidským zklamáním.

Je škoda, že lidem tohoto ražení někteří činovníci v ragby naslouchají. Toto a další věci, které sám uvedl a uvede, byli příčiny odstoupení P. Teličky, který v rámci ČSTV, ministerstva školství a jinde udělal z ragby respektovaný sportovní svaz a ne popelku jako doposud.

Filip Vacek

 

Některé body jsem si dovolil převést do nynějšího času, aby byly snáze pochopitelné. Nyní si můžeme společně porovnat, kam jsme od podzimu 2009 postoupili. Můžete se mnou nahlas, potichu, písemnou formou polemizovat, ale dle mého to bylo nejvíce nešťastné rozhodnutí, jak po stránce sportovní, ale hlavně po stránce ekonomické, protože tehdejší Generální partner KB, použil tuto naši společnou nejednotnost k odstoupení od podpory našeho svazu.

Karel Ševčík

 

 

Ragby CZ > Komentáře > Blog KŠ: Jen malé ohlédnutí, …. Připomenutí?

právě se děje

soutěže

 načítám...