Blog EK: Připomínky k Blogu KŠ

4.4.2012

Opět musím plně souhlasit s názory Karla Ševčíka, že našim současným prvořadým úkolem je analyzovat důvody a příčiny nedobrého stavu našeho mládežnického ragby. Na základě této analýzy najít reálná řešení, která budou mít širokou podporu všech klubů.

Za jeden z nejdůležitějších prvků pro zlepšení práce s mládeží, pokládám to co Karel zmiňuje, zěmnit myšlení trenérů i rodičů, že není třeba zvítězit za každou cenu. Že důležitější je, aby z turnajů odcházeli všichni spokojení, že si dobře zahráli a měli možnost prožít hezký den v přátelské ragbyové atmosféře.

Bohužel to se nám příliš nedaří, kdo chodí na turnaje, ten my dá plně za pravdu.

Školní kroužky jsou jistě ideálním řešením, ale vše záleží na ochotě ředitelů i tělocvikářů vzít na sebe riziko, že může dojít ke zranění a nést za to odpovědnost.

O to jednoduší to má florbal, kde riziko není prakticky žádné.

Problém je také v myšlení našich funkcionářů, když se nám podařilo zařadit do osnov ragby ve škole v pražském Edenu, nepřihlásil se dostatek hráčů z jediného důvodu, že bafíci měli strach, že jejich hráči přestoupí do klubu, který měl nad touto akcí patronát.

S podobnými problémy se setkával i prof. Hervert, bývalý reprezentant, který na své škole léta úspěšně řídil kroužek ragby. 

Karel nám dává za příklad federace Belgie a Švédska a plnou pravdu. Jen nechápu proč jsme také my nešli stejnou cestou.

S Belgií jsme měli domluvenou úzkou spolupráci v době kdy úroveň ragby v naších zemích byla přibližně na stejné úrovni.. Mně z neznámých důvodů, nebyla tato pro obě strany prospěšná spolupráce, bývalým vedením unie akceptována.

Co se týče Švédské federace, ta si před časem udělala hloubkovou analýzu poklesu výkonnosti švédského ragby a dospěla k závěru, že je třeba zaměřit veškerou pozornost na rozvoj mládežnického ragby.

Oželila výsledky mužské reprezentace a založila Centra pro formování talentované mládeže.

Dnes jim to přináší první ovoce, mladé Švédské reprezentační mužstvo s přehledem vyhrálo svoji skupinu a postoupilo do naši a mládežnické ragby má dostatečnou základnu, aby dobře reprezentovalo Švédsko ve všech kategoriích.

Stejně tak je třeba zdůraznit, že úspěchy Belgie jsou postaveny na odborně vedené práci při vyhledávání talentů v Centrech formace.

My jsme šli bohužel jinou cestou, prostředky (i když nyní omezené) jsme věnovali do seniorské reprezentace a na mládež jsme pozamomněli. Již 6 let klameme FIRU, že máme u nás také Centra pro formovaní talentované mládeže.

Že to byla špatná cesta ukazují současné výsledky našeho Áčka, které bude mít brzy problém, nahradit dnešní úspěšné internacionály, kteří hrají ve Francii, stejně dobrými reprezentanty z našich klubů.

Protože současná úroveň našich mládežnických soutěží, nedává velkou šanci hráčům, aby se prosadili v silné zahraniční konkurenci v předních zahraničních klubech..

Eduard Krützner

Ragby CZ > Komentáře > Blog EK: Připomínky k Blogu KŠ