Blog EK: Je třeba vyčistit mlýny

23.7.2012 blog Eduarda Krütznera

V současné době živě diskutují experti FIRA-AER a IRB, problém mlýnů. Statistiky z RWC i ostatních světových soutěží, jasně prokazují, že dnešní mlýn již neplní roly, která mu byla dána herním charakterem.

mlyn_04.jpg

Ten byl dán tím, že dva kolektivy bojovaly v co nejvyrovnanějších podmínkách o míč, kdy jedinou výhodou bylo to, že vhazovalo to mužstvo, které se nedopustilo hry proti pravidlům. Statistiky ukázaly, že mlýn je v současné době taktickým prvkem, který umožňuje fixlovat jak individuálně, tak kolektivně.

Řada mlýnů se opakuje, dochází k jejich zborcení a cílem hráčů je, soupeři co nejvíce ublížit a pokud možno získat lehce body, nebo míč „trestným kopem“. To samozřejmě zdržuje hry a zkracuje čistý čas zápasu.

Michel Lamoulie , francouzský dlouholetý mezinárodní rozhodčí, říká : „Dnešní mlýn už není fází hry kdy se bojovalo silou a souhrou o zisk míče, ale kvalitou souhry roje, jak co nejvíce škodit soupeři (často i tím, že mlynář mužstva, které nevhazuje ani o míč neusiluje). Pro rozhodčí je pak velmi obtížné posoudit, kdo má být potrestán“.

mlyn_01.jpg

Jednou z příčin tohoto problému je to, že rozhodčí udává obou mužstvům rytmus na svazování, tlačení a vhazování, 4-mi povely. (mužstva se tak mohou dobře připravit na to, jak hru soupeři znepříjemnit).

Ty by se podle nových pravidel měly omezit pouze na 3. povely : sehnout – dotknout – hrát. Experti však soudí, že to mnoho nevyřeší. Spíš navrhují, že by bylo vhodnější vrátit do pravidel možnost, aby pilíř, který ztrácí rovnováhu, měl možnost se opřít o zem. To by určitě pomohlo k tomu, aby bylo méně zborcených mlýnů.

Faktem je, že dříve v pravidlech nebyly mlýny řízeny povely rozhodčích a hra ve mlýnech byla přehlednější a nedocházelo k tolika přestupkům proti pravidlům.

mlyn_05.jpg

Nečistá hra ve mlýnech má za následek také to, že útočníci nemohou dobře využít výhody kterou jim dává postavení soupeře 5m od posledních nohou svého mlýna, protože vychází jen minimum čistých míčů.

Je řada námětů, jak vyřešit problémy hry ve mlýně. Experti FIRA-AER i IRB, chtějí testovat možnost změny TK na VK za chyby ve mlýně. Je tu také návrh, aby se mlýn nesměl opakovat. To vše by se mělo vyzkoušet za úzké spolupráce mezi rozhodčími a trenéry.

Jako příklad dobré změny pravidel je uváděno pravidlo o autu, kdy nová pravidla umožňují vysazovat skokana. Od té doby, kdy bylo toto pravidlo ustanoveno, ubylo značně TK za hru v autu a hráči mohou plně využít výhody čistých míčů.

mlyn_02.jpg

Didier Menu, šéf francouzských rozhodčích otevřel na internetu FFR „feed back“ , který by měl vést k tomu, aby trenéři, ale i hráči pochopili, že je hru ve mlýnech „očistit“ a dát mu tu roli, pro kterou byl v ragby tento důležitý prvek zařazen.

Na „feed backu“ mohou trenéři po vychladnutí horkých hlav po utkání, vznášet dotazy a žádosti o vysvětlení, vzniklých situací při posuzování hry ve mlýně.

Ještě jedna úprava pravidel, která má zrychlit hru a učinit ji plynulejší je to Pravidlo 16 – ruck. Podle nového znění jsou hráči povinni míč rozehrát do 5 sec.,po jeho vyjití z rucku.

Rozhodčí určuje čas a po jeho uplynutí zvolá „hraj“. Určitě to hře prospěje, hra bude dynamičtější a nebude se tolik taktizovat zdržováním, zejména ke konci zápasu.

 

V Letech dne 22.7.2012 E.Krützner

ilustrační foto: scrum.com

Ragby CZ > Komentáře > Blog EK: Je třeba vyčistit mlýny